Esita küsimus elik@nlib.ee

Yana Toom: Euroopa Parlamendi olulised otsused 2014-2018

08.11.2018

Küsisime meie MEPidelt, millised on kõige olulisemad otsused, mida Euroopa Parlament on selle koosseisu jooksul teinud.

Minu arvates mäletatakse seda Euroopa Parlamendi koosseisu vähemalt kolme saavutuse järgi:

Esiteks Euroopa sotsiaalõiguste samba heakskiitmine. See toimus 17. novembril 2017. aastal Rootsis Göteborgis, kui dokumenti kirjutasid alla Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajad. On eriti meeldiv, et see leidis aset Eesti eesistumise ajal. Euroopa sotsiaalõiguste sammast võib pidada eurooplaste ühiste sotsiaalsete standardite väljenduseks. Dokumendis on kakskümmend põhimõtet, mis on seotud järgmiste valdkondadega: võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, õiglased töötingimused; sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus. Euroopa Parlament osales aktiivselt sotsiaalõiguste samba ettevalmistamisel ja tänu sellele sai dokumendi lõplik versioon palju paremaks.

Teiseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) heakskiitmine. GDPR kehtestab uued eeskirjad, mis käsitlevad isikuandmete kaitset. Ettevõtted teevad inimeste andmete abil palju raha, kasutades selleks näiteks sihitud reklaami. Enne GDPR-i oli koormatud kasutaja, kes keelas jälgimise ja nii edasi. Nüüd privaatsuse tagamiseks koormatakse vaikimisi ettevõtteid. See tähendab, et ettevõtted peavad küsima luba sinu andmeid kasutada. GDPR on muutnud ELi maailma liidriks eraelu puutumatuse reguleerimise alal ja on heaks eeskujuks teistele riikidele.

Kolmandaks Euroopa Parlamendi praegune koosseis hakkas avalikult kritiseerima Lääne liitlasi Lähis-Ida plahvatusohtlikus piirkonnas, näiteks Saudi Araabia. Parlament mõistis hukka Jeemeni sõja  ja nõudis Saudi Araabia suhtes relvaembargo kehtestamist. Sellega vastas Euroopa Parlament jõuliselt kriitikale, mis süüdistas, et Euroopa Parlament kasutab topeltstandardeid.

Allikas: Euroopa Parlamendi Büroo Eestis