Esita küsimus elik@nlib.ee

Veebruari täiskogult õpitu: Ilvese kõne, UK referendum, teenustekaubanduse lepe

05.02.2016

“Tuleme rändekriisiga toime, kui järgime Euroopa Liidu rajajate meelekindlust,” ütles Eesti president Toomas Hendrik Ilves Strasbourgis peetud kõnes.

Lisaks oli täiskogul kesksel kohal arutelu, mis keskendus Ühendkuningriigi nõudmistele ELi liikmelisuse küsimuses. Kinnituse said parlamendi seisukohad seoses käimasolevate WTO teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistega.

“Koondagem meeled ja jõud. Jätkem seljataha otsustamatus, näpuga näitamine ja vastutusest hoidumine. Tuleme selle rändekriisiga toime, kui järgime Euroopa Liidu rajajate meelekindlust,” lausus president Ilves teisipäeval saadikute ees peetud kõnes. Keskendudes digitaalarengule hoiatas Ilves, et Euroopa konkurentsivõime on selles vallas nõrgenemas.

Ühendkuningriigi tulevik Euroopa Liidus oli istungitesaalis kõne all kolmapäeval. Seda päev pärast seda, kui ülemkogu eesistuja Donald Tusk esitas ettepanekud Ühendkuningriigi ELi kuulumise tingimuste muutmiseks. Enamik saadikutest oli seisukohal, et UK jäämisest Euroopa Liitu võidaksid mõlemad pooled. Samas seadsid parlamendiliikmed osa saareriigi esitatud nõudmistest kahtluse alla.

Euroopa Liit peab saama üle “hirmudest ja erimeelsustest” ning asuma otsustavalt tegelema rändevoogudega, ütlesid saadikud teisipäeval välispiiride kaitsele ja Schengeni toimimisele keskendunud debatis. Arutelust võtsid osa eesistujariigi Hollandi ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Teenustekaubandus, autode heitkogused

Kolmapäeval kinnitasid saadikud parlamendi seisukohad seoses teenustekaubanduse lepingu (TiSA) üle käivate läbirääkimistega. TiSA tulemusel peavad Euroopa firmad saama rohkem võimalusi teenuste pakkumiseks rahvusvahelisel turul, kuid samas ei tohi tekkida olukord, kus ELi ja liikmesriike sunnitakse avama turgu avalike teenuste vallas, seisab resolutsioonis. Heida pilk meie infograafikule.

Ettepanek panna veto Euroopa Komisjoni eelnõule tõsta ajutiselt diiselautode NOx heitkoguste piirnorme lükati EP istungil toimunud hääletusel tagasi kolmapäeval. Otsuse taga on fakt, et komisjon lubas parlamendi survel lisada vastavasse eelnõusse ülevaatamisklausli ning esitas eraldiseisva eelnõu tüübikinnituse reeglite muutmiseks.

Teisipäeval tutvustas maksuvolinik Pierre Moscovici Euroopa Komisjoni äsja esitatud meetmeid suurfirmade õiglaseks ja tõhusaks maksustamiseks. Esmaspäeval selgitas Euroopa Keskpanga rahapoliitikat president Mario Draghi, kelle sõnul vaatab pank senise lähenemise üle märtsis.

Deklareerimata töö, sooline võrdõiguslikkus

Teisipäeval andis täiskogu heakskiidu deklareerimata töö ennetamiseks ja tõkestamiseks mõeldud üleeuroopalise platvormi loomisele. Deklareerimata töö maht ulatub hinnanguliselt 18 protsendini ELi sisemajanduse koguproduktist. Platvormist räägib EuroparlTV intervjuus lähemalt raportöör Georgi Pirinski (S&D, BG).

Euroopa Komisjon peab täitma oma poliitilist kohust ja esimesel võimalusel esitama soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2016–2020, seisab kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Lisaks oli samal päeval kõne all naistevastane vägivald ja seksuaalse ahistamise juhtumid avalikus ruumis.

Seoses Hiina turumajandusliku staatusega peab Euroopa Liit leidma mooduse ühenduse majanduse kaitsmiseks Hiina importkaupade dumpingu eest, jäi kõlama esmaspäeval toimunud arutelul. Seejuures peab EL järgima Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reegleid ja arvestama Hiina kui strateegilise kaubanduspartneriga.

Parlamendi Facebooki lehe jälgijad osalesid kolmapäeval veebivestluses rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehe Bernd Langega (S&D, DE), kes vastas kaubanduslepingutega seotud küsimustele. Päevakorral olid teemad nagu lepete üle peetavate kõneluste läbipaistvus ja tööturuga seotu. Heida pilk meie ülevaatele.

 

Allikas: Euroopa Parlament