Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus sai ülevaate eesistumise uuest ajakavast

10.08.2016

Valitsus sai tänasel kabinetinõupidamisel ülevaate Eesti eesistumise uuest ajakavast ja võtmeküsimustest 2017. aasta teisel poolel.

„Eesti eesistumine langeb olulise tähtsusega ajale, kus tähelepanu all on Euroopa Liidu julgeoleku suurendamine, majanduse elavdamine ja suhete kujundamine Ühendkuningriigiga,“ ütles peaminister Taavi Rõivas.

Valitsusele ülevaate teinud riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi hinnangul on tõenäoline, et Eesti eesistumise aja julgeoleku valdkonna olulisemad arutelud puudutavad muu hulgas välispiiri valve tugevdamist, piirivalveagentuuri käivitamist, liikmesriikide korrakaitseasutuste koostöö ja infovahetuse tõhustamist, Euroopa Liidu ja NATO koostöö edendamist ning Ukraina ja teiste liidu naabrusriikidega suhete edendamist.

Majanduse elavdamise aruteludes on tõusmas põhiküsimusteks Euroopa Liidu konkurentsivõime kasvatamine, siseturu barjääride likvideerimine, digitaalse ühisturu arendamine, innovatsiooni soodustamine ning infoühiskonna arendamine kõigis Euroopa Liidu valdkondades läbi e-lahenduste kasutamise.

„Uus tähtaeg nõuab asjaosalistelt paratamatult lisapingutusi. See saab olema väljakutse, aga me saame sellega kahtlemata hakkama,“ lausus peaminister Taavi Rõivas.

Täna otsustas valitsus pool aastat ettepoole nihkunud eesistumise uue tegevuste ajakava ja millised tippsündmused Eestis võiksid sel perioodil toimuda. Valitsus kavatseb Eesti eesistumise programmi täpsema kavandi koostada detsembriks, mis lõplikult kiidetakse heaks vahetult enne eesistumise algust.

 

Allikas: Vabariigi Valitsus