Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus toetas Euroopa kosmoseameti loomist

24.09.2018

Valitsus kiitis sel nädalal heaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, millega luuakse uus Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja selle rakendamiseks Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi amet.

Valitsus toetab Euroopa Liidu plaani jätkata suuremahuliste investeeringutega uude Euroopa kosmoseprogrammi. Uue kosmoseprogrammi ettevalmistamine algas Eesti Euroopa Nõukogu eesistumisega 2017. aastal, kui lepiti kokku järgnevate aastate kosmosevaldkonna põhisuunad. Praegu toimuvad liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimised, kus kosmosevaldkonda soovitakse panustada 16 miljardit eurot.

Programmiga tagatakse investeeringute järjepidevus EL-i kosmosetegevuses, soodustatakse teaduse ja tehnika arengut ning toetatakse Euroopa kosmosetööstuse, eriti väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtjate, idufirmade ja teiste innovatiivsete ettevõtjate konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust.

Loe edasi: postimees.ee