Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus kinnitas põhimõtted Eesti Euroopa Liidu poliitika uuendamiseks

16.04.2015

Valitsus kinnitas tänasel kabinetinõupidamisel raampõhimõtted, mille alusel alustatakse Eesti Euroopa Liidu poliitika uuendamist.

Riigikantselei ülesandeks on koostöös ministeeriumidega töötada välja ja esitada valitsusele „Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015–2019“ lõplikuks heakskiitmiseks hiljemalt 2015. aasta novembris.

Taolisi raamdokumente, milles määratakse kindlaks Eesti peamised Euroopa Liidu suunalise poliitika põhimõtted ja mille alusel planeeritakse valitsuse Euroopa Liidu suunalist tegevust, on koostatud alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 2004. aastal.

Täna heaks kiidetud raampõhimõtetes on kesksel kohal jagatud väärtused, usaldus, solidaarsus ja koostöö. Eesti heaolu ja julgeolekut toetab ennekõike selline Euroopa Liit, mis pidevalt areneb ning Eesti sooviks olla sellise Euroopa Liidu tuumikus.

„Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015-2019“ saab olema ka aluseks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmile 2018. aastal. Euroopa Liidu nõukogu eesistumine on üks valitsuse prioriteetidest.

Euroopa Liidu poliitikadokumendi väljatöötamisse kaasatakse valdkondlikke eksperte, sidusrühmade esindajaid, riigikogu komisjone ning avalikkust.

 

Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo