Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus kinnitas pagulasrahastu makse summas 2,8 miljonit eurot

17.03.2016

Valitsus volitas rahandusministrit tegema 2,79 miljoni euro suurust makset Euroopa Liidu eelarvesse, millega rakendatakse Euroopa Komisjoni otsusel Türgi pagulasrahastu.

Liikmesriikidel tuleb teha sihtotstarbeline makse EL-i eelarvesse, millega rahastatakse Euroopa Ülemkogu suuniste kohaselt Euroopa Komisjoni otsuste alusel loodud Türgi pagulasrahastut, mille kogumaht on kolm miljardit eurot.

Sellest üks miljard eurot eraldatakse EL üldeelarvest tavakorras Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi, arengukoostöö rahastamisvahendi, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi, stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi ja humanitaarabi raames.

Kaks miljardit eurot eraldatakse liikmesriikide poolt EL eelarvesse tehtava sihtotstarbelise makse arvelt. Täiendav makse EL-i eelarvesse on riikide vahel jagatud vastavalt nende osakaalule EL eelarve rahastamisel.

 

Loe edasi: uudised.err.ee