Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus kiitis heaks möödunud aasta ülevaate Eesti osalemisest ELi Kohtu ja EFTA kohtu menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustes ja projekti „EU pilot“ päringutes

06.05.2016

Vabariigi Valitsus kiitis 5. mai istungil heaks välisministeeriumi 2015. aasta ülevaate Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustes ja projekti „EU Pilot“ päringutes.

Möödunud aasta oli Euroopa Liidu „kohturindel“ Eesti jaoks edukas. Märkimisväärseks võib pidada, et Euroopa Komisjon ei esitanud 2015. aastal Eesti vastu EL kohtutesse ühtegi hagi. Eesti kaebas komisjoni Euroopa Liidu üldkohtusse kahel korral. Nendes asjades on menetlus veel pooleli ja otsuseid on oodata käesoleval aastal.

2015. aastal esitas Eesti seisukohad kümnes uues eelotsusemenetluses, mis on mõnevõrra rohkem kui 2014. aastal (7).

Eelmisel aastal algatati Eesti suhtes 15 uut rikkumismenetlust direktiivide mitteõigeaegse ülevõtmise tõttu ja kaks rikkumismenetlust direktiivide ebaõige ülevõtmise tõttu. Seda on mõnevõrra rohkem kui eelneval kolmel aastal. Arvestades asjaolu, et Euroopa Komisjon lõpetas 2015. aasta jooksul ainult kuus Eesti suhtes algatatud  rikkumismenetlust, ning pidades silmas vajadust keskendada peatähelepanu Eesti Euroopa Liidu peatse eesistumise ettevalmistamisele ning edukale läbiviimisele, tuleb direktiivide õigeaegset ja sisuliselt korrektset ülevõtmist käsitleda jätkuvalt prioriteedina ka 2016. aastal.

Edukaks kujunes 2015. aasta ka projekti „EU Piloti“ päringutele vastamise seisukohalt. Aasta jooksul algatati Eesti suhtes 15 päringut ning lõpetati 17 päringut. Nendest 15 juhul jäi komisjon Eesti vastusega rahule, kahel juhul plaanib komisjon alustada rikkumismenetlust. Kuna tegemist on Eesti ja komisjoni dialoogiga enne rikkumismenetluse algatamist, on oluline jätkata praegust praktikat ja esitada komisjonile juba „EU Piloti“ päringute raames läbimõeldud ja põhjalikud selgitused, et komisjonil puuduks põhjus rikkumismenetluse algatamiseks.

„EU Pilot“ on Euroopa Komisjoni projekt, millega Eesti ühines 14.09.2010. Selle projekti eesmärgiks on kaebuste ja päringute kiirem ja tõhusam menetlemine ning EL õiguse rikkumiste lahendamine võimalikult varases staadiumis. Tegemist ei ole veel rikkumismenetlusega, vaid rikkumismenetluse eelse dialoogiga Eesti ja komisjoni vahel. Projekti „EU Pilot“ andmebaasi kaudu edastab komisjon kodanike kaebusi, päringuid või komisjoni enda küsimusi. Nendele vastamiseks antakse liikmesriigile aega 10 nädalat. Vastamine toimub välisministeeriumi vahendusel andmebaasi kaudu.

Eesti esindamise kohta Euroopa Liidu kohtutes, Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste ja projekti „EU Pilot“ päringute kohta loe lähemalt siit (PDF).

 

Allikas: Välisministeerium