Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi kohtumiseks seoses EL- Türgi kokkuleppega

15.03.2016

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks Eesti seisukohad 17.-18. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumiseks Brüsselis. Ülemkogu kohtumisel on Euroopa Liidul kavas jõuda Türgiga kokkuleppele rändekriisi leevendamise küsimustes.

Kokkulepe osadeks on ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise ja ümberasustamise skeem, Türgi kodanike viisanõude kaotamise kiirendamine, Türgis asuvate pagulaste rahastu täiendav rahastamine, uute peatükkide avamine Türgi ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga ja koostöö Türgiga humanitaarolukorra parandamiseks Süürias.

Eesti toetab Euroopa Liidu ja Türgi avalduse, mis sisaldab Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppeid rändekriisi leevendamiseks, vastuvõtmist Euroopa Ülemkogu 17.-18. märtsi kohtumisel.

Eesti on nõus pikendama Süüria pagulaskriisi leevendamiseks mõeldud Türgi pagulasrahastu kasutusperioodi ning põhjendatud vajadusel mahu suurendamist täiendava 3 miljardi euro võrra pärast olemasoleva abiperioodi lõppu. Enne täiendava rahaeraldise tegemist rahastusse peab olema kindlus, et rahastu toimib vastavalt seatud eesmärkidele. Eesti panuse suurus selgub eraldi läbirääkimiste käigus.

Varem on Euroopa Ülemkogu otsustanud Türgile Süüria pagulaste abistamiseks aastatel 2016 – 2017 eraldada 3 miljardit eurot, millest Eesti osa on 2,8 miljonit eurot. Eesti panus EL-Türgi usaldusrahastusse makstakse välja Euroopa Liidu maksete realt, mis kajastub rahandusministeeriumi valitsemisala eelarves. Makseotsuse teeb valitsus.

 

Allikas: Vabariigi Valitsus