Esita küsimus elik@nlib.ee

Valitsus arutas Euroopa rändekriisi ja tegevusi pagulaste vastuvõtmisel

08.09.2015

Valitsus arutas Euroopa rändekriisi ja kavandas Eesti tegevusi uuenenud informatsiooni valguses.

Seoses üha suureneva rändekriisiga tuleb Euroopa Komisjon kolmapäeval, 9. septembril välja uue kavaga rändesurve leevendamiseks. See kava sisaldab lisaks suurenenud põgeniketulva ümberpaigutamisele Itaaliast, Kreekast ja Ungarist ka rea teisi tegevusi kriisi üldisemaks lahendamiseks.

Peaminister Taavi Rõivase sõnul tuleb mõista, et Euroopa ligidal käib sõda ja eesliinil olevad Euroopa Liidu liikmesriigid vajavad kriisi lahendamisel abi. „Euroopa on kriisis, millele ei ole loota kiiret lahendust. Sellises olukorras on Euroopa ühtsus kriitilise tähtsusega, et ellu viia kompleksset ja pikaajalist plaani,“ ütles Rõivas. „Eesti on osa Euroopast ja meile on omased euroopalikud väärtused,“ rõhutas peaminister.

“Euroopa Liidus on ühiselt kokku lepitud, et pagulaste ümberjaotuse valem peab olema proportsionaalne ning see on oluline samm edasi,” ütles Rõivas. “Me ei pea enam vaidlema valemite üle, saame keskenduda probleemi tuumale ning valmistuda inimeste aitamiseks,” lisas ta.

Valitsuse liikmed olid seisukohal, et oluliselt rohkem tuleb panustada probleemide lahendamisse kriiskolletes. Peame olema veel rohkem valmis aitama riike, et ei tekiks olukorda, kus inimesed peavad oma elusid ohtu seades põgenema.

Samuti tuleks valitsuse hinnangul selgemalt eristada need põgenikud, kellel on kõige enam põhjust saada pagulase staatust, teistest migrantidest, kellel taoline vajadus otseselt puudub. Selle üheks lahenduseks on Komisjoni ettepanekuna oodata EL-ülese turvaliste riikide nimekirja kehtestamist, kust saabunud migrante oleks võimalik lihtsustatud korras tagasi saata.

Valitsus sai ka ülevaate Eesti ametkondade ettevalmistustöödest pagulaste vastuvõtmiseks.

 

Allikas: Vabariigi Valitsus