Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Sven Mikser: Euroopa Majanduspiirkonna riikide vaheline sünergia tugevdab meie häält

15.11.2017

Välisminister Sven Mikser juhatas täna Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) nõukogu istungit. EEAsse kuuluvate EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norra ministritega arutati Suurbritannia lahkumise mõju ühisturule, idapartnerlust ja koostööd andmemajanduse vallas.

„ELi ja EEA EFTA riikide vaheline suurepärane koostöö ja positsioonide sünergia nii välispoliitikas kui ka teistes olulistes küsimustes tugevdab meie häält maailma areenil,“ sõnas minister. „ELina hindame me seda väga“, rõhutas ta.

Nõukogu raames toimunud poliitilisel arutelul rääkisid ministrid Ühendkuningriigi lahkumise mõjust EEAle. „Võtame arvesse, et läbirääkimised ei puuduta ainult ELi liikmesriike, vaid ühisturu liikmetena ka EFTA riike,“ ütles Mikser. Arutelust osa võtnud ELi pealäbirääkija Michel Barnier andis partneritele ülevaate läbirääkimiste hetkeseisust, samuti kuulati ära EEA EFTA riikide mured seoses Ühendkuningriigi lahkumisega EList ja EEAst.

Idapartnerluse teemalisel arutelul rõhutas Mikser nii idapartnerluse olulisust ELile kui ka selle teemalist dialoogi EEA EFTA riikidega. „Hindame teie põhimõttekindlat hoiakut partnerriikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse osas ning toetust idapartnerite reformidele,“ ütles Mikser. Samuti andis minister ülevaate 24. novembril toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistustest ja olukorrast Ukrainas.

EEA nõukogu istungil keskendusid ministrid Euroopa andmemajanduse arendamise võimalustele, mis on ka üheks olulisemaks Eesti eesistumise prioriteediks. „Digitaalsed tehnoloogiad omavad tohutut majanduslikku potentsiaali. Kui me suudame poliitilise ja õigusliku raamistikuga soodsad tingimused tagada, võib EL andmemajanduse väärtus jõuda 2020. aastaks 739 miljardi euroni,“ märkis Mikser.

EEA nõukogu toimub kaks korda aastas. ELi delegatsiooni juhtis Sven Mikser. EEA EFTA riikide poolt juhtis istungit Liechtensteini välisminister Aurelia Frick. Samuti osalesid kohtumisel Norra EEA ja ELi asjade minister Marit Berger Røsland ja Islandi välisminister Gudlaugur Thor Thordarson.

Euroopa Majanduspiirkond (EEA) on 1994. aastal Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud ühine majanduspiirkond, mis hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike ja kolme Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Norra, Island ja Liechtenstein).

Allikas: eu2017.ee