Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Pentus-Rosimannus: Olukord ELi lõunanaabruses on kõigi liikmesriikide mure

13.04.2015

Esmaspäeval, 13. aprillil Barcelonas kogunenud Euroopa Liidu ja lõunanaabruse välisministrite kohtumisel toonitas Eesti välisminister Keit Pentus-Rosimannus, et Eesti hinnangul on naabruspoliitika edasiarendamiseks vajalik tegeleda konkreetseid lahendusi pakkuvate teemadega. „Euroopa Liidu lõunanaabruse areng ja sealne julgeolekuolukord on ühtviisi tähtis kõigile liikmesriikidele, sõltumata geograafilisest asukohast,“ ütles välisminister.

„Euroopa lõunapartnerlus saab olla efektiivne ja aidata reaalselt kaasa kogu piirkonna turvalisusele ja arengule siis, kui see poliitika sünnib koos lõunapoolsete partneritega eesmärke ja konkreetseid samme läbi arutades,“ rõhutas väliminister Pentus-Rosimannus. „Arvestada tuleb partnerriikide erinevate vajaduste ja ootustega.“

Eesti välisminister märkis, et enam tähelepanu vajavateks teemadeks Euroopa naabruspoliitikas on koostöö julgeolekuvaldkonnas, aga ka näiteks mobiilsus, energeetika ja kaubandus.

„Eesti on jaganud oma kogemusi infotehnoloogia ja e-teenuste kasutamisest avatuma ühiskonna loomisel. Meil on olnud edukas koostöö Palestiina Omavalitsusega sealse e-riigi arendamisel, käimas on projekt Tuneesiaga,“ rääkis Keit Pentus-Rosimannus. „Sellistest ühistest projektidest on mõlemal osapoolel kasulikku õppida.“

13. aprillil Barcelonas toimuva ELi ja lõunanaabruse välisministrite mitteformaalse kohtumise eesmärk on kaasata Euroopa Liidu lõunanaabreid ning arutada Euroopa Liidu ja lõunanaabruse riikide välisministritega Euroopa naabruspoliitika edasiarendamist puudutavaid teemasid, samuti ühiseid piirkondlikke huviküsimusi nagu ränne, energia, julgeolek ja terrorism. Kohtumise kutsusid kokku Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, EL naabruspoliitika ja laienemisvolinik Johannes Hahn ning Hispaania ja Läti välisministrid. 21.-22. mail toimub Riias Euroopa Liidu eesistujariigi Läti korraldatav idapartnerluse teemaline tippkohtumine.


Allikas: 
Välisministeerium