Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Pentus-Rosimannus: Eesti toetab Läti eesistumise prioriteetide elluviimist igati

03.01.2015

Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on 1. jaanuaril alanud Läti Euroopa Liidu eesistumise olulisemateks teemadeks Euroopa Liidu naabruspoliitika, energiajulgeolek kui ka liikumine ühtse digitaalturu suunas. „Need kõik on Eesti jaoks olulised teemad ja aitame Läti prioriteetide elluviimisele omalt poolt igati kaasa,“ kinnitas välisminister.

Muuhulgas nõuavad Pentus-Rosimannuse sõnul jätkuvalt tähelepanu ja toetust reformide läbiviimisel riigid, kes soovivad tihendada koostööd Euroopa Liiduga. „Läti eesistumise ajal toimuv Riia tippkohtumine peab andma oma kodutöö teinud idapartnerluse riikidele selge sõnumi Euroopa perspektiivist. Loodetavasti õnnestub samal tippkohtumisel teha ka otsus Gruusia ja Euroopa Liidu viisavabaduse kohta,“ ütles ta.

Läti eesistumise perioodi üheks läbivaks teemaks kujunevad Eesti välisministri sõnul paratamatult Euroopa Liidu ja Venemaa suhted. “Läti eesistumise ajal seisab ees Venemaa agressiivsest käitumisest tingitud sanktsioonidega jätkamise otsustamine. Venemaa peab lõpetama agressiooni Ukraina vastu ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. Selle muutuseta ei ole võimalik muuta ka sanktsioonidepoliitikat,” ütles välisminister.

Läti eesistumise üheks põhiteemaks on ka energiajulgeolekuga seotud teemad. “Meie jaoks on tähtis alustada ettevalmistustega regionaalse veeldatud gaasi terminali, Balticconnectoriga ning liikuda edasi Eesti ja Läti vahelise kolmanda elektriliini ehitamise ettevalmistustega,” lisas ta.

Välisministri sõnul on Eesti jätkuvalt valmis panustama ELi liikmesriikide tihedamasse koostöösse IKT-valdkonnas. Seda nii e-teenuste väljaarendamisel, küberjulgeolekuohtudega tegelemisel kui ka ühtse digitaalturu suunas liikumisel.

Allikas: Välisministeerium