Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Mikser: Euroopa seisab kindlalt koos Ukrainaga

07.02.2017

Tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis keskendus arutelu olukorrale Ukrainas.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid väljendasid muret viimase nädala jooksul ägenenud sõjategevuse pärast Ida-Ukrainas Avdijivka ümbruses, mõistes hukka rünnakud tsiviilelanike vastu. Välisminister Sven Mikseri sõnul on hetkel tähtsaim toetada Ukrainat ning jätkata jõupingutusi olukorrale rahumeelse lahenduse leidmisel.

Välisministri sõnul on püsiv relvarahu konflikti lahendamise üks võtmeküsimusi. „Senikaua kui sõjategevus idas ei lakka, on reformide tegemine Kiievis raskendatud, eriti Minski lepingutega seotud reformidest rääkides,“ ütles välisminister Sven Mikser. Välisminister Mikseri hinnangul näitab hiljutine sõjategevuse hoogustumine, et Venemaa väldib Minski lepingutega endale võetud kohustuste täitmist. „Euroopa ja samameelsed peavad olema järjekindlad selles, et sanktsioonid Venemaa suhtes kehtivad Minski lepingute täieliku täitmiseni,“ rõhutas Mikser. Eesti välisministri sõnul tuleb olukorra halvenemisel olla valmis ka sanktsioonide tugevdamiseks.

Euroopa Liidu välisministrite kinnitusel on Ukraina vaatamata oma keerulisele olukorrale teinud edusamme riigi reformimiseks nii majandus-, rahandus- kui ka energiasektoris. Välisminister Sven Mikseri sõnul on oluline viia kiiresti ellu vajalikud muudatused kohtusüsteemis, aga ka korruptsioonivastases võitluses ja parema ärikliima loomisel.

Sven Mikseri sõnul jätkab Eesti Ukraina toetamist reformikogemuse jagamise kaudu. 2017. aastal on arengukoostöö raames prioriteetseteks valdkondadeks heade valitsemistavade juurutamine, ettevõtluskeskkonna ja hariduse toetamine, kasutades selleks IKT võimalusi. Eesti osaleb ka Euroopa Liidu abiprogrammides, näiteks e-Riigi Akadeemia osaleb Euroopa Komisjoni poolt algatatud haldussuutlikkuse parendamise programmis. Eesti on näidanud üles huvi osaleda ka peatselt algavas korruptsioonivastase võitluse projektis. Eesti eksperdid osalevad Euroopa Liidu ja OSCE missioonidel Ukrainas.

Eesti välisminister märkis, et seoses märtsis läheneva Krimmi ebaseadusliku anneksiooni kolmanda aastapäevaga on vajalik hoida see temaatika ajakohastatuna Euroopa Liidu päevakorras.

Välisministrid rääkisid ka olukorrast poliitiliselt killustunud Liibüas, vaagides võimalusi regiooni stabiilsemaks muutmisel ning poliitilise konflikti lõpetamiseks, olukorrast Egiptuses ning Lähis-Ida rahuprotsessist.

Fotod: https://goo.gl/mHXSrj 

Allikas: Välisministeerium