Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Mikser arutas Soome presidendi ja välisministriga Euroopa julgeolekut

01.02.2017

31.01.2017

Välisminister Sven Mikser rõhutas täna Helsingis kohtumistel Soome välisministri Timo Soini ja presidendi Sauli Niinistöga, et Eestit ja Soomet seob pikk ajalooline sõprus. Mikser õnnitles Soomet 100. aasta puhul ning arvas, et mõlemat riiki ees ootavad juubeliüritused on hea võimalus naabrit paremini tundma õppida.

Transatlantilistest suhetest, Euroopa julgeolekust ja kaitseküsimustest kõneldes rõhutas välisminister Mikser Ameerika Ühendriikidega lähedase suhte ning ELi ja NATO partnerluse olulisust. „Soome on lähedane partner, kes panustab julgeolekusse Läänemere piirkonnas ning seeläbi Euroopa julgeolekusse tervikuna. Nii Soomel kui Rootsil on lähimate partnerriikidena NATOga eriti lähedane suhe ning meie huvides on seda igati jätkata,“ ütles Mikser.

Euroopa Liidu päevakajalistest teemadest ning Eesti eelseisvast eesistumisest kõneldes andis Mikser ülevaate ettevalmistustest ning prioriteetidest. „Meie eesmärk on hoida EL ühtse ja otsustusvõimelisena, keskendudes uuendusmeelse majandusega, turvalise, digitaalse ja kaasava Euroopa arendamisele,“ lausus välisminister Mikser. Brexitist kõneldes oldi ühel meelel, et Ühendkuningriigiga on oluline säilitada lähedane koostöösuhe kohustusi ja õigusi arvesse võttes.

Veel kõneldi viimastest arengutest Ukrainas ning suhetest Venemaaga. Samuti räägiti vastastikuste kandidatuuride toetamisest rahvusvahelistes organisatsioonides. Rändekriisist rääkides toonitas Mikser, et Eesti teeb omalt poolt kõik, et riiki saabunud varjupaigataotlejad ka edukalt ühiskonda integreerida. „Eesti on valmis täitma endale võetud rahvusvahelisi kohustusi põgenikega seoses,“ rõhutas Mikser.

Majandusest rääkides märkis Mikser, et igapäevaselt tihedalt seotud Eestil ja Soomel on soov koostööks pea kõigis valdkondades ning suhted tihedad ja head.

Allikas: Välisministeerium