Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Mikser: Aafrika on Euroopa Liidu jaoks oluline strateegiline partner

13.12.2016

12.12.2016

Tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis keskendus arutelu Euroopa Liidu ja Aafrika suhetele ning humanitaarkatastroofile Süürias. Samuti räägiti rände välismõõtmega seonduvast.

Rääkides Euroopa Liidu ja Aafrika suhetest tõdesid Euroopa Liidu välisministrid, et vaatamata probleemidele julgeoleku ning õigusriigi küsimustes on Aafrika Euroopa Liidu jaoks oluline strateegiline partner, kellega toimub 2017. aasta sügisel tippkohtumine. Välisminister Sven Mikseri sõnul mõjutab olukord Aafrikas kogu Euroopat, mistõttu on oluline ära kasutada kõik koostöövõimalused. „Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal toimuva ELi ja Aafrika tippkohtumise fookuses on noorte temaatika, sest muutused lähtuvad noortest,“ ütles välisminister Sven Mikser. „Lisaks haridus- ning tööhõiveküsimustele on oluline pöörata tähelepanu koostööle innovatsiooni ja IKT sektori arendamisel, sest noored on avatumad uutele tehnoloogiatele,“ märkis Mikser. IKT valdkonna edendamine aitab Sven Mikseri sõnul võidelda korruptsiooni vastu ning tagada parem teenuste kvaliteet, aidates ühtlasi kaasa Aafrika enda suuremale kaasatusele ja omalusele. Eesti välisministri sõnul on Eesti kahepoolselt toetanud mitmeid Aafrika riike e-lahenduste kasutuselevõtul ning on valmis oma kogemust ka edaspidi jagama. 2017. aastal Tallinnas toimuv iga-aastane e-valitsemise konverents keskendub Aafrikale.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid Süüria kriisi ning võimalusi Aleppo humanitaarolukorra parandamiseks, rõhutades vajadust saavutada vaenutegevuse lõpetamine ning leida olukorrale püsiv poliitiline lahendus. „Esmatähtis on hetkel kaitsta tsiviilelanikke ning tagada juurdepääs humanitaarabile, samas tuleb hakata mõtlema sellele, millistel tingimustel saab Euroopa Liit osaleda konfliktijärgses ülesehitustöös,“ tõdes Sven Mikser. ELi välisministrid mõistsid hukka Süüria režiimi ja selle liitlaste tegevuse ning rünnakud tsiviilelanikkonna ja humanitaartöötajate vastu.

Rände välismõõtme arutelu keskmes oli partnerlus kolmandate riikidega. Välisminister Sven Mikser rõhutas vajadust rakendada ellu kõik seni vastuvõetud otsused ning pidas oluliseks rände algpõhjuste lahendamist ehk Euroopa Liidu partnerlusraamistiku ning riigipõhiste rändepartnerluste elluviimist koostöös Aafrika riikidega, kes peavad võtma vastutuse ning tundma omalust neile osutatava abi kasutamisel.

Allikas: Välisministeerium