Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Ligi keskendus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ees kõneldes Türgile, Ukrainale ja rändekriisile

12.10.2016

11.10.16

Välisminister Jürgen Ligi kõneles täna Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) täiskogul Euroopa Nõukogu ministrite komitee tegevustest inimõiguste kaitsmisel, demokraatia ja õigusriigi ülesehitamisel keskendudes Türgile, Ukrainale ja rändekriisile.

Oma kõnes rõhutas välisminister Jürgen Ligi Euroopa Nõukogu solidaarsuse ning toe jätkumist Türgile ning vajadust koostööd ja dialoogi veelgi tihendada. „Euroopa Nõukogu ja parlamentaarse assamblee abi on Türgile vajalik, et praegune riigipöördekatse järgne keeruline olukord kiiresti lahendada,“ sõnas välisminister. „Türgi on lubanud täita oma Euroopa Inimõiguste Konventsiooni järgseid kohustusi. Ka praeguse erakorralise seisukorra ajal on oluline jätkata sõnavabaduse ja meediavabaduse kaitsmist ning vaja tagada õiglane õigusemõistmine riigipöördekatses süüdistatavaile,” lausus välisminister Ligi.

Rääkides Euroopa Nõukogu võimalustest toetada riike demokraatlike reformide tegemisel tõi Ligi esile Euroopa Nõukogu ambitsioonikaimat tegevuskava Ukraina reformide toetamiseks aastateks 2015-2017. „Riik on teinud reforme inimõiguste kaitseks ja korruptsioonivastases võitluses. Innustades Ukrainat reformiprotsessiga jätkama, tuleb aga meeles pidada, et seda raskendab oluliselt jätkuv konflikt ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumine Venemaa poolt,“ sõnas Ligi.

Rändekriisist rääkides tõi välisminister Ligi esile, et Eesti on Euroopa Nõukogu eesistujana keskendunud laste õigustele. „Meie kohustus on hoolitseda kõikide laste eest. Erilist tähelepanu vajavad pagulaskriisi tõttu kannatavad lapsed. Neile hariduse andmine on võtmetähtsusega, kuna lapspõgenikud peavad tulevikus suutma purunenud ühiskonnad uuesti üles ehitada,“ sõnas välisminister.

Ligi rääkis oma sõnavõtus ka Euroopa Nõukogu ministrite komitee tegevusest seoses Valgevene, Aserbaidžaani, Gruusia ja Moldovaga. Välisminister andis ka ülevaate Eesti eesistumise eesmärkide elluviimisest inimõiguste ja õigusriigi alal internetis ning soolise võrdõiguslikkuse ja laste õiguste vallas.

Välisminister Jürgen Ligi kohtus täna Strasbourgis ka Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi, ENPA presidendi Pedro Agramunti ning Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendi Guido Raimondiga.

Eesti on Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistuja kuni 22. novembrini, mil eesistumise võtab üle Küpros.

Välisministri kõne: http://vm.ee/en/news/speech-foreign-minister-jurgen-ligi-chair-committee…

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576737…

Allikas: Välisministeerium