Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Kaljurand: oluline on jälgida, kuidas EL-Türgi kokkulepet pikemas plaanis rakendatakse

18.04.2016

Tänasel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil Luxembourgis arutasid välisministrid rändekriisi välismõõdet.

Välisminister Marina Kaljurand väljendas toetust käimasolevale koostööle Türgiga, et saavutada otsustav pööre rändekriisiga toimetulemises. „EL-Türgi kokkuleppe järgselt on rändevood Türgist Kreeka saartele vähenenud, kuid oluline on jälgida, kuidas kokkulepet rakendatakse pikemas plaanis,“ sõnas välisminister Kaljurand.

Rääkides rändeteekondadest Lääne-Balkani regioonis toonitas välisminister Kaljurand, et on oluline jääda valvsaks julgeolekukolukorra võimaliku halvenemise suhtes ning võimalike alternatiivsete rändeteekondade tekkimise suhtes. „Oluline on tunnustada kõikide Lääne-Balkani riikide panuseid kriisiga toimetulemisel,“ ütles Kaljurand ning lisas, et Eesti on vajadusel valmis pakkuma riikidele abi.

Lisaks andis ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi mitteametlikul kohtumisel ELi välisministritele ülevaate rändekriisist Euroopas ning pagulastega seotud globaalsetest teemadest.

Välisasjade nõukogu raames toimus ka välisministrite mitteametlik kohtumine Colombia rahuläbirääkimiste ülemvoliniku Sergio Jaramilloga, kellega arutati rahuläbirääkimisi Colombia valitsuse ja FARC rühmituse vahel ning võimalusi, kuidas EL saaks rahuprotsessi toetada.

Allikas: Välisministeerium