Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisminister Kaljurand: Läänemere riigid saavad digitaalse ühtse turu kasutuselevõtus olla suunanäitajad kogu Euroopale

02.09.2015

Välisminister Marina Kaljurand rõhutas täna Kopenhaagenis Läänemere Arengufoorumi ja IKT-arengu mõttekoja „Top of Digital Europe“ ümarlaual digitaalse ühtse turu vajalikkusest ja arendamisest kõneledes, et Läänemere riikidel on vaja teha rohkem koostööd ühiste piiriüleste IKT-lahenduste arendamisel.

„Läänemere riigid saavad oma innovaatilisuse ja oskustega olla ühiste lahenduste kasutuselevõtus suunanäitajad kogu Euroopale,“ lausus välisminister Kaljurand.

IT valdkonna kiire areng pakub hoolimata küberohtudest täna võimalusi, mis on välisminister Kaljuranna sõnul aidanud kaasa ühiskondliku heaolu ja majanduse konkurentsivõime kasvule. „Eesti kogemus kinnitab, et infotehnoloogia kasutuselevõtt valitsemises ja teenustes lihtsustab inimeste igapäevaelu, tõstab konkurentsivõimet ja usaldust ning aitab hoida kulutustelt kokku,“ sõnas välisminister. „Läänemere riikide, aga ka ELi majandusele tervikuna tooks kasu piiriülese turvalise elektroonilise identifitseerimise ja digiallkirjade kiirem reaalne kasutuselevõtt,“ lisas ta.

Välisminister lisas, et Eestil on juba näiteks Soome, Läti ja Leeduga edukas kogemus piiriüleses koostöös digiallkirja kasutamisel ning Soomega ka piiriüleses andmevahetuses. „Loodame, et ka teised riigid hakkavad võimalikult peatselt kasutama neid võimalusi,“ lisas ta.

Kaljurand rõhutas, et piiriüleste digilahenduste arendamisel ning ka regionaalse koostöö edendamisel on väga tähtis roll avaliku ning erasektori koostööl. „Eesti digiühiskonna ja e-valitsuse ülesehitamine on toimunud erasektori ja riigi partnerluses,“ lausus Kaljurand. „Soovime näha ettevõtjate suuremat rolli ja initsiatiivi Läänemere riikide piiriüleses koostöös nii olemasolevate piiriüleste IT-lahenduste kasutamisel kui ka uute loomisel,“ lisas ta.

Läänemere riigid peaksid välisminister Kaljuranna sõnul tihendama koostööd ka IKT hariduse alal, spetsialistide puudus on ühine probleem. Välisminister rõhutas veel vajadust nii kahe- kui ka mitmepoolse koostöö edendamiseks küberkaitse valdkonnas, tuues esile igapäevase praktilise koostöö riikide infoturbespetsialistide vahel ning ka Tallinnas tegutseva NATO küberkaitse oivakeskuse poolt pakutavad võimalused.

Läänemere Arengufoorum (Baltic Development Forum) algatas Microsofti ja Siemensi toetusel 2014. aastal regionaalse IKT-arengu alase mõttekoja „Top of Digital Europe“. Selle eesmärk on toetada Läänemere regiooni kui IKT-valdkonna liiderregiooni arengut, vahendada dialoogi ja teha soovitusi digimajanduse kasvuks.

 

Allikas: Välisministeeriumi pressiosakond