Esita küsimus elik@nlib.ee

Välisministeerium arendas Euroopa Liidule sanktsiooniveebi

29.09.2017

Tänasest on kõigile ligipääsetav välisministeeriumi arendatud Euroopa Liidu sanktsiooniveeb (EU Sanctions Map), mille eesmärk on kasutajasõbralikult ja lihtsalt edastada ajakohast infot Euroopa Liidus rakendatavate sanktsioonide kohta.

Lisaks välispoliitilise seisukoha edastamisele kohustatakse sanktsioonidega ELi ettevõtjaid ja kodanikke hoiduma teatud tegevustest. Nii era- kui ka avalikul sektoril kogu Euroopa Liidus on oluline teada, millised kohustused sanktsioonidega kaasnevad. Seetõttu on vajalik selle välispoliitika vahendi selgitamine lihtsalt ja tänapäevaseid vahendeid kasutades.

„Praegu ei ole võimalik veebist kiiresti ja lihtsalt leida vastuseid Euroopa Liidus kehtivate sanktsioonide kohta, kuigi see teave on internetis olemas. Probleem on esitusviisis. Info on kirjas sadades õiguslikes tekstides, viidetes ja veebilinkides, mille asjakohaste versioonide leidmiseks on vaja eriteadmisi ning mille kasutamiseks kulub palju aega,“ ütles välisministeeriumist sanktsiooniveebi idee autor ja projektijuht Juuli Hiio. „Ettevaatlikkuse tõttu, mida see olukord põhjustab, jäävad ettevõtjatel tegemata ka sellised tehingud kolmandate riikidega, mis ei ole sanktsioonidega vastuolus. See aga pole tagajärg, mida liikmesriigid tahavad põhjustada, kui nad sanktsioone kokku lepivad,“ lisas Hiio.

Sanktsiooniveebis (inglise keeles) on Euroopa Liidus rakendatavad sanktsioonid kuvatud maailmakaardile. „Kaardilt või piirangute nimekirjast saab kasutaja leida selle info, mida tal on tarvis. Samuti jõuab kasutaja sanktsioonide rakendamiseks välja antud juhendmaterjalide ja muude asjakohaste dokumentideni,“ kirjeldas Juuli Hiio sanktsiooniveebi lihtsust.

Juuli Hiio sõnul on sanktsiooniveeb Eesti kui eesistuja liikmesriigi panus ühe järjest sagedamini kasutatava ELi välispoliitika vahendi selgitamisel, kasutades selleks digitaalset platvormi. „Sanktsioonid on osa ELi ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, mis tähendab seda, et suures osas on see kõikides liikmesriikides samamoodi reguleeritud. Pole mõistlik nii Tallinnas kui ka Lissabonis kulutada samaaegselt aega ja ressurssi selle keerulise raamistiku selgeks tegemiseks ja iga päev samasugustele küsimustele vastamiseks, kui need vastused on võimalik saada paari klikiga,“ ütles Hiio.

Pärast eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus annab Eesti sanktsiooniveebi haldamise üle Euroopa Komisjonile.

Allikas: eu2017.ee