Esita küsimus elik@nlib.ee

VALI OMA TULEVIK – Euroopa Parlament avaldas lühifilmi üleskutsega minna valima

26.04.2019

Kuu enne Euroopa valimisi, mis toimuvad Eestis 26. mail, avaldas Euroopa Parlament filmiklipi ”Vali oma tulevik”, et kutsuda inimesi üles valimistel oma häält andma.

Lühifilmis rõhutatakse tänaste otsuste mõju tulevastele põlvkondadele. Filmi režissööriks on mitmete auhindadega pärjatud Frédéric Planchon ning selles on kujutatud tundeküllast, kaunist ja habrast lapse sünni hetke.

Filmis kõneleb vaatajaga noor tütarlaps, kes kutsub valimistel hääletama vastutustundlikult. ”Igaüks võib jätta jälje, aga koos suudame midagi tõeliselt muuta. Vali Euroopa, kus mul oleks hea üles kasvada!”  ELi liikmesriikides 23.-26. maini toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel otsustatakse, mis suunas Euroopa Liit edasi liigub.

Filmis rõhutatakse ühtekuuluvustunde olulisust. Sedasama peavad tähtsaks ka Euroopa kodanikud. Nii leiab aprillis läbi viidud küsitluse tulemuste kohaselt 80 protsenti vastanutest, et eurooplasi ühendavat on rohkem kui neid lahutavat (graafik 1).

Samal ajal, kui Brexiti läbirääkimised on tõstnud esile ebakindluse ja ohud, mis on seotud EList lahkumisega, tunneb enamus ELi kodanikest lootust ja kindlust Euroopa Liidu suhtes (graafik 2).

Brexiti arutelu on näidanud, kui lähedalt on ELi riigid omavahel seotud ja mis kasu tõuseb riikidele ELi liikmelisusest. Eurobaromeetri selle aasta veebruari küsitluse tulemustest selgub, et 68 protsenti eurooplastest keskmiselt ja 88 protsenti eestlastest usub, et nende riik on ELi liikmeks olekust kasu saanud (graafik 3) ja 61 protsenti usub, et ELi liikmelisusel on olnud riigi jaoks hea mõju (graafik 4).

Samas tähendab väline surve kolmandatest riikidest, et ELis tuleb teha tihedamat koostööd mõju säilitamiseks globaalsel tasandil. Eurobaromeetri raport näitab, et kodanikud on ennekõike huvitatud majanduse käekäigust, töötamise võimalustest, rändest, kliimamuutustest ja võitlusest terrorismiga. Kõik need valdkonnad viitavad vajadusele ühiselt tegutseda (graafik 5).

Euroopa tulevik on nüüd nende käes, kes hääletavad 23.-26. maini toimuvatel Euroopa valimistel Eurobaromeetri veebruari uuringu kohaselt ütles kolmandik ELi kodanikest (35%), et nad lähevad kindlasti valima,kolmandik ei olnud veel oma otsust teinud. (32%) (graafik 6). Valimisealistest noortest, kellest enamus on ELi suhtes positiivselt meelestatud, ütles vaid 21 protsenti, et lähevad kindlasti valima. 34% protsenti ei olnud selles veel kindel (graafik 7).

Lühifilm avaldatakse veebis kõigis liikmesriikides 25. aprilli. Erinevad versioonid tulevad esitlusele televisioonis ja kinodes.

Allikas: europarl.europa.eu