Esita küsimus elik@nlib.ee

Väike tagasivaade Rail Balticu loole

07.09.2018

Eesti piirides mõistame praegu Rail Balticu nime all uut raudteetrassi Tallinnast läbi Pärnu kuni Läti piirini. See asi pole alati niimoodi olnud. Veel kümmekond aastat tagasi tähendas Rail Baltic kolmes etapis projekti, mille kaks esimest etappi olid seotud Tallinna–Tartu–Valga raudtee nüüdisajastamisega.

Rail Balticu (RB) idee algusena on välja pakutud aastat 1994, kui Läänemere piirkonna riikide plaanimisvaldkonna eest vastutavad ministrid kiitsid heaks Läänemere piirkonna visiooni aastaks 2010 (VASAB 2010 – Vision and Strategies around the Baltic Sea). Dokumendis rõhutati muuhulgas raudteelõikude väljaehitamise vajadust. Saatuse keerdkäiguna esindas Eestit sellel kohtumisel keskkonnaminister Vootele Hansen, kes praegu Eesti Looduskaitse Seltsi esimehena on vaidlustanud kohtus RBga seotud planeeringud.

Loe edasi: postimees.ee