Esita küsimus elik@nlib.ee

Uus valitsus sai ülevaate Eesti eesistumise ettevalmistustest

24.11.2016

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistav meeskond riigikantseleis andis valitsuskabinetile ülevaate asjade seisust.

Lähemalt räägiti ettevalmistuste poliitilise programmi koostamise ajakavast, personali ettevalmistamisest, eelarvest, plaanitavatest sündmustest, eesistumise kalendrist  ning käsitleti ka muid korralduslikke küsimusi.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et Eesti võtab eesistumist väga tõsiselt. „Uus valitsus soovib Euroopa Liidu eesistumises haarata aktiivset rolli,“ rõhutas ta.

Valitsuskabinetis peatuti pikemalt Eesti eesistumise sisuprogrammi kujunemisel, mis kulgeb plaanipäraselt. Praegu on lõpukorral teemade kaardistamine ministeeriumites ning peagi algab programmi kirjutamine riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis. Sisuprogrammi kavand jõuab valitsusse arutamiseks uue aasta alguses. Programm peab olema lõplikult kinnitatud 2017. aasta juunis.

Seni on Eestile olulised EL-i poliitika fookusteemad olnud välis- ja sisejulgeolek (kriiside ohjamine EL-i naabruses, terrorism ja rändekriis, sisejulgeoleku e-lahendused), majandus ja heaolu (ühtne turg ja digitaalne turg, e-lahenduste ja infoühiskonna tugevdamine, energialiit, ühendused) ning idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga.

Eesti esimene eesistumine ehk EL-i liikmesriikide suunamine ühiste otsuste poole langeb aega, mil lahendamist vajavad mitmed keerulised päevakajalised teemad Euroopas. Eestil eesistujana tuleb EL-i Nõukogu tööd juhtides ja seisukohti väljendades rääkida kõikide liikmesriikide nimel. See on suur väljakutse ja vastutus, millega kaasneb märkimisväärne rahvusvaheline tähelepanu.

2017. aasta juulist detsembrini toimub Tallinnas Kultuurikatlas ligi 20 kõrgetasemelist kohtumist või konverentsi. Lisaks korraldavad ministeeriumid üle 200 eksperttaseme kohtumise. Eesistumise üritusi korraldab ka Riigikogu. Eesistumisega seotud kulud on hinnanguliselt 74,8 miljonit eurot. Üle poole eesistumiseelarvest moodustavad personalikulud. Eesistumisega on seotud ligi 1000 ametnikku, kes vastutavad eesistumise sisu eest ning lisaks umbes 300 inimest toetavates ülesannetes.

 

Allikas: Vabariigi Valitus