Esita küsimus elik@nlib.ee

Uus reisidokument ebaseaduslikult ELis viibivate inimeste tagasisaatmise lihtsustamiseks

15.09.2016

Neljapäeval kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku luua standardne tagasisaatmise reisidokument kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad ELis ebaseaduslikult ja ilma passi või ID-kaardita. Vormi ühtlustamise peamine eesmärk on saavutada selle laialdasem tunnustamine kolmandate riikide poolt. Selleks parandatakse dokumendi tehnilisi ja turvastandardeid.

Kolmandate riikide ametiasutused tihti ei aktsepteeri ELi liikmesriikide poolt väljastatavaid tagasisaatmisdokumente, põhjendades seda muuhulgas sellega, et neil puuduvad piisavad turvaelemendid.

Parlament kiitis ettepaneku heaks häältega 494 poolt, 112 vastu, 50 erapooletut.

Euroopa Komisjoni andmetel rakendati 2014. aastal vähem kui 40% tagasisaatmisotsustest.

“Vähene tagasisaatmisotsuste rakendamine õõnestab ELi rändepoliitika usaldatavust meie kodanike silmis. Samuti julgustab see inimesi varjupaigataotlussüsteeme kuritarvitama. Ühtlustatud tagasisaatmise reisidokumendi vorm on samm õiges suunas kehtivate seaduste ja otsuste rakendamisel, ” ütles raportöör Jussi Halla-aho (ECR, FI).

Määrusega ühtlustatakse Euroopa tagasisaatmise reisidokumenti, et tagada kõrged tehnilised ja turvastandardid, eriti järeletegemise ja võltsimise vastaste kaitsemeetmete valdkonnas. Euroopa tagasisaatmise reisidokumendile peavad kehtima turvaelementide osas samad reeglid, mis  2002. aastal kehtestati viisade väljastamiseks kodanikele, kellel puuduvad reisidokumendid.

Edasised sammud:

Määruse jõustumiseks on vaja selle ametlikku heakskiitmist ELi Nõukogus

Allikas: europarl.europa.eu