Esita küsimus elik@nlib.ee

Uus määrus vähendab tavakodaniku jaoks ELi-sisest bürokraatiat

21.02.2019

Seoses uue Euroopa määruse jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli. Näiteks saab nüüd apostillita hakkama sünni, abielu, elusoleku ja surma tõendamisel.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse avalikule dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Eestis välja antud dokumente kinnitavad apostilliga kõik Eesti notarid.

Notarite Koda teatas pressiteate vahendusel, et tänu uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 jõustumisele ei ole enam teise Euroopa Liidu riiki esitamisel tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad järgnevaid asjaolusid:

1) sünd;

2) elusolek;

3) surm;

4)  nimi;

5) abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis;

6) abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine;

7) vanemlus;

8) lapsendamine;

9) alaline asukoht ja/või elukoht;

10) kodakondsus;

11) karistusregistrikande puudumine.

Loe edasi: postimees.ee