Esita küsimus elik@nlib.ee

Uuring: eestlased eelistavad kellakeeramise lõpetamise korral püsivat suveaega

11.12.2018

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et kui tuleb teha valik suve- või talveaja kasuks, siis eelistab enamik küsitletud eestlastest suveaega.

«Eesti on teinud Euroopa Komisjoni ettepanekule reageerides põhimõttelise otsuse, et kellakeeramisest oleks mõistlik tulevikus loobuda. See otsus oli aga protsessi lihtsam osa,» ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. «Nüüd tuleb meil koostöös naabritega selgusele jõuda, kas mõistlik oleks valida suve- või talveaeg,» lisas minister.

Veidi üle poole uuringus osalenutest ehk 56 protsenti peab kellakeeramise teemat enda jaoks väga või pigem oluliseks, üle 40 protsendi elanikkonna jaoks on aga tegemist pigem ebaolulise teemaga. Kui tuleb teha valik suve- või talveaja kasuks, siis eelistab üle poole küsitletutest suveaega, talveaja soovijaid on 28 protsenti.

Loe edasi: postimees.ee