Esita küsimus elik@nlib.ee

Uuring: Eesti sõltub EL-i toetustest keskmisest enam

05.06.2015

Audiitorfirma KPMG uuringust selgub, et möödunud eelarveperioodil kasutas Euroopa Liidu (EL) tõukefondide raha Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest enim Eesti, meile järgnesid Leedu ja Läti. See omakorda tähendab, et Eesti riigieelarve sõltub eurotoetustest enam kui Euroopa riikides keskmiselt.

Toetuste kasutamise tõhusust näitab eraldatud ja väljamakstud toetussummade vahe, mis Eestil on 11% (Leedul 12%, Lätil 19%). Madalaima efektiivsusega oli Rumeenia (vahe 54%). Eestis oli 2014. aasta lõpuks lepingutega kaetud ühtekokku 98% ja välja makstud 87% EL-i poolt eraldatud toetuste mahust. Pisut enam väljamakseid tehti vaid Leedus (88%).

„Balti riigid on olnud viimastel aastatel kõige efektiivsemad toetuste kasutajad ning oma positsiooni suudeti hoida. Perioodi kokkuvõttes võib öelda, et Eesti suutis võtta eurotoetusest peaaegu maksimumi. Kuid raport märgib ka, et Eesti taristusse tehtud suured investeeringud on tekitanud arutelu, millist mõju avaldab nende haldamise ja hooldamise kulu riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvetele. Samuti on linnastumine Eestis endiselt probleemiks, kuigi maapiirkondade arengusse on suunatud suuri summasid,“ ütles KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

Eesti riigieelarve sõltub eurotoetustest enam kui Euroopa riikides keskmiselt. Eelarveperioodil 2007-2013 moodustasid eurotoetused 17,4% Eesti SKPst, sellal kui Kesk- ja Ida-Euroopa keskmine oli 15,5%. Kõige rohkem mõjutasid toetused SKPd Ungaris (24,1%) ning vähim Horvaatias (3%).

 

Loe edasi: uudised.err.ee