Esita küsimus elik@nlib.ee

Uued raamatud ja uus fookusleht "Digitaalne ühisturg"

05.09.2016

Euroopa Liidu infokeskuses, 5. korrusel on võimalik tutvuda augustis saabunud uute Euroopa Liidu õigust ja poliitikavaldkondi tutvustavate raamatute ja teadusajakirjadega.

Augustikuu elektroonilise uudiskirjanduse nimestikuga saab tutvuda siin.

Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel valmis järjekordne fookusteemaleht, milles keskendume digitaalsele ühisturule. Kokku oleme kogunud digitaalset ühisturgu puudutavad dokumendid, teemakohased raamatud, teadustööd ja -artiklid ning internetiallikad ning Eesti meedia kajastused. Vaata lähemalt siit.

Varem on ilmunud Pagulaskriisi, Brexiti ja TTIP teemalised fookuslehed. Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendame jooksvalt uute materjalidega.