Esita küsimus elik@nlib.ee

Uued raamatud ja uus fookusleht "TTIP"

01.07.2016

Euroopa Liidu infokeskuses, 5. korrusel on võimalik tutvuda mais ja juunis saabunud uute Euroopa Liidu õigust ja poliitikavaldkondi tutvustavate raamatute ja teadusajakirjadega.

Mai-juuni elektroonilise uudiskirjanduse nimestikuga saab tutvuda siin.

Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel valmis järjekorras juba kolmas fookusteemaleht, milles võtame vaatluse alla ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu (TTIP). Siia on koondatud lepingut puudutavad dokumendid, teemakohased raamatud, teadustööd ja -artiklid ning internetiallikad ja Eesti meedia kajastused.

Varem on ilmunud Pagulaskriisi ja Brexiti teemalised fookuslehed. Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendame jooksvalt uute materjalidega.