Esita küsimus elik@nlib.ee

Uued digitaalse ühtse turu ettepanekud on samm õiges suunas, ütlesid saadikud

26.05.2016

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga tervitasid saadikud uusi algatusi, mille eesmärgiks on lubada tarbijatel ja ettevõtetel lihtsamalt osta ja müüa tooteid ja teenuseid interneti vahendusel. Parlament otsustab ELi Nõukoguga võrsetel alustel digitaalse ühtse turu seadusandlike algatuste osas.

Algatuste pakett e-kaubanduse arengu toetamiseks ELis, mille Euroopa Komisjon esitas kolmapäeva lõunaajal, sisaldab ettepanekuid ebaõiglase asukohapõhise piiramise e. geoblokeerimise ärahoidmiseks, piiriülese postipakkide kohaletoimetamise parandamiseks ja ELi tarbijate õiguste kaitseks piiriüleste tehingute puhul. Euroopa Komisjon esitas samuti ettepaneku ELi audiovisuaalmeedia direktiivi ümbervaatamiseks ja teatise internetiplatvormide kohta.

Arutelu käigus ütlesid saadikud, et soovivad tagada, et kõik kodanikud saaksid kasu digitaalse ühtse turu paketist, kiitsid kavatsusi mitte kasutada “üht kõigile sobivat” lahendust internetiplatvormide puhul ja kutsusid üles parandama läbipaistvust postipakkide kohaletoimetamise turul. Osa saadikuid ütles, et geoblokeerimise ettepanek oleks võinud olla ambitsioonikam, seda eriti andmekaitse küsimustes, ja osa rõhutas, et selles valdkonnas on veel palju teha.

 

Allikas: Euroopa Parlament