Esita küsimus elik@nlib.ee

Ülemkogu tulemuste teemal toimunud arutelul olid peamisteks teemadeks rändeküsimused ja Ühendkuningriigi ELi referendum

19.01.2016

Teisipäeval toimunud arutelul detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise kohta kritiseerisid paljud saadikud kritiseerisid ELi juhte võimetuse eest rände ja pagulaskriisiga tegeleda. Sõna võeti ka Ühendkuningriigi ELi referendumi teemal.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk reastas oma kõnes väljakutsed, millega tegeleti detsembri kohtumisel. “Meid pannakse proovile kõigil rinnetel,” ütles Tusk. Rände teemal rõhutas ta, et pole alternatiivi piiride kaitsmisel. Märtsi tippkohtumiseks peab olema selge kas praegune ELi strateegia rändeküsimustega tegeliseks töötab. Kui see ei toimi, siis võime seista silmitsi väga tõsiste tagajärgedega, nagu Schengeni kokkukukkumine, lisas ta.

Kui liikmesriigid oleks rakendanud meetmed, mis me esitasime, oleksime rände küsimustes täna paremas olukorras, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Ta kutsus liikmesriikide valitsusi üles näitama suuremat solidaarsust ja panustama rohkem rändekriisiga tegelemisel. “Schengeni kaotamisega seotud kulud oleksid väga kõrged ja sellel oleks negatiivne mõju majanduskasvule ja tööhõivele, lisas ta.

 On oluline meenutada ELi õnnestumisi, nagu hiljutine tuumakokkulepe Iraaniga ja kliimakokkulepe Pariisis, lisas EPP fraktsiooni juht Manfred Weber (DE). Ühendkuningriigi ELi referendumi teemal ütles Weber, et peaminister David Cameroni ideed võiksid tuua kasu tervele ELile, eriti, mis puudutab innovatsiooni ja paremat seadusloomet. Samas rõhutas ta, et ei aktsepteeriks kunagi ELi kodanike diskrimineerimist, isegi kui eesmärgiks on võitlus sotsiaalsüsteemide kuritarvitamisega.

Enrique Guerrero Salom, S&D fraktsioonist (ES) märkis, et ELi riigi- ja valitsusjuhid ignoreerivad oma koduriiki minnes lubadusi, mis antakse Euroopa Ülemkogu kohtumistel. Pöördume alati uuesti tagasi sinna, kust alustasime nii rändeküsimustes, terrorismiga võitluses kui majanduse puhul. Kui EL niiviisi jätkab, põhjustab see tema poliitilise huku, hoiatas ta.

Geoffrey van Orden (ECR) kritiseeris ELi liigses pingutamises ja seeläbi asjade hullemaks ajamises. Kodanikud soovivad ELi, mis vähendab bürokraatiat ning maksab vähem, ütles ta, lisades, et peaksime tunnistama “kui mõistlik on David Cameroni rändepoliitika.”

Ainult 290 inimest 160 tuhandest on praeguseks ümber paigutatud ja seda ELi liikmesriikides, mitte ELi poolt, tegemata jäänud otsuste tõttu, ütles ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt (BE). Ta kutsus üles Ülemkogu eesistujat Donald Tuski kokku kutsuma erakorralist tippkohtumist, et vastu võtta uued ümberpaigutamist, rännet ja ELi piiri- ja rannikuvalvet puudutavad reeglid.

Inés Cristina Zuber (GUE, PT) ütles, et Euroopa ainuke vastus rände- ja pagulaskriisile paistab olevat tagasisaatmisemehhanismide tugevdamine.

Hoolimata tippkohtumise enesekriitilisest arutelust kriisihaldamise puudumise kohta, on rännet puudutav olukord täna jätkuvalt katastroofiline, ütles Ulrike Lunacek (Greens, AT), lisades, et ainult ühised lahendused on need, mis võiksid lahenduse tuua.

Nigel Farage (EFDD, UK) ütles, et uusaastaööl Kölnis toime pandud rünnakud on veel üks põhjus, miks Ühendkuningriik peaks EList lahkuma. Britid teavad, et need noored mehed Kölnis omavad paari aasta pärast Euroopa passe ja on vabad siis Suurbritanniasse tulema, ütles ta.

Farage’i toetas ka Vicky Maeijer (ENF, NL), öeldes, et “rohkem pagulasi tähendab rohkem terroriste”.

 

Allikas: Euroopa Parlament