Esita küsimus elik@nlib.ee

Tulevased eesistujad arutasid Brüsselis omavahelist koostööd

13.12.2016

12.12.2016

Täna Brüsselis toimunud Eesti, Austria ja Bulgaaria EL-direktorite kohtumisel räägiti järgmisel suvel algavast Eesti eesistumisest, Ühendkuningriigi EList lahkumisega seonduvast, ELi laienemisest ja naabruspoliitikast, samuti rändest.

Eesti delegatsiooni juhtinud välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor asekantsleri ülesannetes Aino Lepik von Wirén andis ülevaate Eesti eesistumise ettevalmistustest ja kinnitas, et need on kokkulepitud ajagraafikus. Kõneldes Ühendkuningriigi EList lahkumisega seotud küsimustest rõhutas Lepik von Wirén vajadust säilitada nii Euroopa Liidu ühtsus kui ka lähedane suhe ja mitmekülgne koostöö Ühendkuningriigiga, pidades seejuures silmas kohustuste ja õiguste tasakaalu.

Euroopa Liidu laienemist arutades olid kohtumisel osalenud ühel meelel selles, et laienemispoliitika peab põhinema rangel, kuid õiglasel tingimuslikkusel. Aino Lepik von Wiréni sõnul „soovib Eesti laienemispoliitika usutavuse ja usaldusväärsuse säilimist nii kandidaatriikides kui ka ELis. See aitab ellu viia poliitilisi ja majandusreforme ning tagada julgeolekut ja stabiilsust kogu Euroopas.“

Kolm tulevast eesistujat – Eesti, Bulgaaria ja Austria – kinnitasid vajadust jätkata regulaarseid kohtumisi ja arutelusid.

Allikas: eesistumine.ee