Esita küsimus elik@nlib.ee

Tuleval aastal toimub Tallinnas Euroopa Liidu Regioonide Komitee kõrgetasemeline konverents

27.10.2016

Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE ) hääletas selle poolt, et Tallinn saaks järgmisel, 2017. aastal 3.-5. juulini toimuva komisjoni koosoleku ja rahvusvahelise konverentsi paigaks. Ühtlasi on Tallinnas toimuv ettevõtmine Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa üheks esimeseks ürituseks.

Taotluse  komitee ENVE  komisjoni  koosolek just Tallinnas korraldada,  saatis  Tallinna  Linnavolikogu esimees ja  Regioonide komitee  liige Kalev Kallo. Kallo sõnul on Tallinna linnale suureks auks seesuguse kõrgetasemelise ürituse võõrustamine. “Mul on väga hea meel, et otsus oli positiivne ning Tallinn saab suure tähelepanu osaliseks. Loodetavasti aitab see kaasa tulevikus Rohelise Pealinna tiitli saavutamisele. Kindlasti soovime lisaks keskkonna teemadele jagada külalistega ka muid kogemusi Tallinna juhtimisest ning Eesti kohalike omavalitsuste olukorrast üldiselt.”

“Tallinna linnas pööratakse suurt rõhku  säästlike liikumisviiside arendamisele. Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida – ühistranspordi radade loomine, linnatranspordi veeremi uuendamine ja otse loomulikult tasuta ühistranspordi võimaldamine linnaelanikele,” ütles abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas

Konverentsile on oodata ligi 150 külalist erinevatest Euroopa linnadest ja regioonidest. Konverentsi päevakord  kooskõlastatakse eesistumise prioriteetidega ja pannakse kokku koostöös regioonide komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoniga

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusse kuuluvad muu hulgas  järgmised valdkonnad: energia (ELi energialiidu poliitikameetmed, taastuvenergia, energiatõhusus, üleeuroopalised võrgud energiasektoris, innovaatilise, vähese CO2-heitega tehnoloogia poliitikameetmed, energiaturu aspektid); kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning keskkond.

Komisjoni lähiaja  prioriteedid on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli suurendamine Euroopa Liidu energialiidu poliitikameetmetes, kohalik ja piirkondlik tegevus pärast uue Pariis 21 kliimakokkuleppe vastuvõtmist ülemaailmsel tasandil, ringmajanduse edendamine ja Euroopa linnapeade pakti laiendamine kliima- ja energiaalastes meetmete rakendamisel.

Loe lähemalt Raepressist.

Allikas: eesistumine.ee