Esita küsimus elik@nlib.ee

Tsahkna: Eestile peab jääma pagulaste vastuvõtul otsustusõigus

03.06.2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rõhutas Riigikogu infotunnis valitsuse seisukohta, et Eesti riik peab saama ise vabatahtlikult otsustada pagulaste vastuvõtmise üle.

Tsahkna sõnul ei toeta valitsus Euroopa Komisjoni pakutud kohustuslike kvootide süsteemi. Samas pidas ta oluliseks vastutustunnet pagulaste suhtes. „Nende pagulaste eest, keda me vastu võtame, me peame ka suutma hoolitseda ja need ülesanded on seaduse mõttes väga selgelt paika pandud. Me peame vähemalt kahe aasta jooksul tagama nende eluaseme olemasolu ja eluasemekulud,“ ütles Margus Tsahkna.

Ta lisas, et tagada tuleb ka pagulaste keeleõpe, tõlketeenused ning neile laienevad Eesti sotsiaalsüsteemi toetused ja tugiteenused.

Tsahkna hinnangul on Eesti valmisolek pagulasi vastu võtta nii-öelda kümnetes, kuid tähtsam küsimus on see, kas Eesti ühiskond on valmis vastu võtma nii suurel hulgal pagulasi.

Riigikogu liige Krista Aru küsis ministri hinnangut Euroopa Liidu pakutud 6000-eurosele toetusele ühe ümberpaigutatava isiku kohta. Tsahkna arvates on 6000 eurot väike summa, kui arvestada seda, et tegemist on pikemaajalise strateegilise otsusega.

„Me peame uurima teiste riikide kogemust, vaatama Eesti riigi omapära pagulaste ühiskonda sulandumise teemal ja arvestama, mis pikemas perspektiivis tulevikus saab,“ ütles Tsahkna. „Meil on muud keelt kõnelevate inimeste osakaal oluliselt suurem kui mõnes teises Euroopa riigis. Peame vaatama seda ühiskondlikult positsioonilt, kuidas me pikemas perspektiivis väldiksime probleeme, mis on nii mõneski teises riigis täna ilmnenud.“

 

Allikas: Riigikogu