Esita küsimus elik@nlib.ee

Teaduse tipptaseme saavutamise algatus aitab Euroopa piirkondi innovatsiooni soodustavate ELi vahendite leidmisel

25.06.2018

Euroopa Komisjon uuendab täna algatust „Teaduse tipptaseme saavutamine“, et jätkata sihipärase toetuse ja eksperdinõu pakkumist innovatsiooni edendamises maha jäänud piirkondadele.

Algatus aitab piirkondadel enne 2021.–2027. aasta eelarveperioodi algust välja töötada, ajakohastada ja täiustada aruka spetsialiseerumise strateegiaidOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••, st piirkondlikke innovatsioonistrateegiaid, mis põhinevad konkurentsieelist pakkuvatel nišivaldkondadel. Algatus aitab piirkondadel leida asjakohaseid ELi vahendeid, millega rahastada innovaatilisi projekte, ning teha koostööd ja luua innovatsiooniklastreid teiste piirkondadega, kes kasutavad sarnaseid vahendeid.

„Arukas spetsialiseerumine on pärast 2020. aastat olulisem kui kunagi varem. Kõnealuste strateegiate täiteliku potentsiaali avaldumiseks on vaja kahte asja: rohkem partnerlussuhteid ja suurema vastutuse võtmist, eriti neis piirkondades, mis on mahajäänumad. See algatus aitab valmistada ette tugevaid innovatsioonistrateegiaid 2020. aasta järgseks perioodiks,“ märkis regionaalpoliitika volinik Corina Crețu.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritava algatusega antakse piirkondadele peamiselt nelja liiki toetust.

Komisjon ja väliseksperdid aitavad piirkondadel teha kindlaks parandamist vajavad valdkonnad nende aruka spetsialiseerumise strateegiates, piirkondlikes innovatsioonisüsteemides (avaliku sektori teadusuuringute kvaliteet, äri- ja teadusringkondade tõhusad sidemed ja ettevõtjasõbralik keskkond) ning selles, kuidas nad teevad teiste piirkondadega teadusuuringute ja innovatsiooni alal koostööd.

Eksperdid aitavad piirkondadel kasutada kõiki võimalikke rahastamisallikaid, nagu programmi „Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa programmi ja ühtekuuluvuspoliitika vahendid, ning ühendada neid uute sünergiavõimaluste abil, mida ELi vahendite kasutamist aastatel 2021–2027 käsitlevad komisjoni ettepanekud pakuvad.

Teadusuuringute Ühiskeskus aitab kindlaks teha ja kõrvaldada konkreetsed piirkondlikud innovatsioonitakistused, nagu koostöö puudumine kohalike ettevõtlus- ja akadeemiliste ringkondade vahel või vähene osalemine praeguses programmis „Horisont 2020“.

Samuti loob ühiskeskus piirkondadele võrgustiku loomise võimalusi ja korraldab seminare, kus kohtuda ja vahetada häid tavasid piirkondlike innovatsioonistrateegiate koostamise alal.

Uuendatud algatusega alustatakse käesoleval suvel ja selle kestus on kaks aastat. Piirkonnad võivad oma huvist märku anda ja osaleda aruka spetsialiseerumise platvormi kaudu.

Lisateave

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis