Esita küsimus elik@nlib.ee

Tänasest saavad Gruusia kodanikud viisavabalt reisida Euroopa Liitu ja Schengenisse

28.03.2017

Tänasest jõustus viisavabastus Gruusia kodanikele, kes soovivad lühiajaliselt reisida Euroopa Liitu ja Schengenisse.

„Soovime Gruusiale viisavabaduse saavutamise puhul õnne. Eestil on hea meel tervitada Gruusia kodanikke Eestis. Tegemist on olulise sammuga Euroopa Liidu ja Gruusia suhetes. Viisavabaduse abil suurenevad inimestevahelised kontaktid, areneb turism ja tugevnevad ärisidemed,“ ütles välisministeeriumi poliitikadirektor Paul Teesalu.

„Täna jõustunud viisavabadus Euroopa Liitu ja Schengenisse reisida soovivatele Gruusia kodanikele on Gruusias edukalt läbi viidud reformide tagajärg. Viisavabaduseks vajalike tingimuste täitmisel demonstreeris Gruusia oma kindlat tahet Euroopaga lõimuda,“ lisas Teesalu.

Täna jõustunud otsus annab biomeetrilist passi kasutavatele Gruusia kodanikele õiguse viibida viisavabalt 90 päeva 180 päeva jooksul kokku 30 riigis: Schengeni täisliikmed (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari), ELi liikmesriigid, kes veel täies mahus Schengeni õigust ei rakenda (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia) ning Schengeniga liitunud ELi mittekuuluvad riigid (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits).

2016. aastal andis Eesti Gruusia kodanikele 1713 lühiajalist Schengeni viisat. Tänavuse kolme esimese kuu jooksul väljastas Eesti saatkond Thbilisis 437 lühiajalist viisat.

Allikas: Välisministeerium