Esita küsimus elik@nlib.ee

Täna käivitati ametlikult Euroopa kaitsekoostöö

12.12.2017

11.12.2017

Täna võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu otsuse Euroopa Liidu alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) käivitamiseks.

PESCO-ga liitus 25 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Horvaatia, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania ja Rootsi.

PESCO kohustab ELi liikmesriike senisest rohkem ja süsteemsemalt koostööd tegema: suurendama kaitsekulutusi, tegema oma üksusi kättesaadavaks ELi operatsioonideks, looma ühiseid sõjalisi võimeid ja tugevdama kaitsetööstust. Seejuures säilib liikmesriikidel suveräänne õigus juhtida oma riigikaitset. Oluline kohustus PESCOs osalevatele liikmesriikidele on ka reaalväärtuses kaitsekulutuste suurendamine.

Koos otsusega käivitada PESCO kuulutati välja ka esimeste PESCO projektide nimekiri. Esimesed 17 projekti hõlmavad valdkondi nagu väljaõpe, võimearendus ja operatiivne valmisolek kaitsevaldkonnas.

Eesti ettepanekul on PESCO esimeste projektide hulgas ka Euroopa sõjalise transpordi lihtsustamise kohustus. Üksuste ja varustuse ladus ja vähebürokraatlik liigutamine teenib nii ELi kui ka NATO eesmärke.

PESCO loomise näol on tegemist Euroopa Liidu aluslepingu seni rakendamata artiklite elluviimisega. PESCOs osalevatele liikmesriikidele jääb suveräänne õigus juhtida oma riigikaitset ning PESCOs arendatud võimed hakkavad kuuluma liikmesriikidele, kes saavad neid kasutada enda soovil mis tahes formaadis, sealhulgas riiklike ja NATO vajaduste täitmiseks.

Allikas: eu2017.ee