Esita küsimus elik@nlib.ee

Täna alustab tegevust Euroopa Piirivalveamet

06.10.2016

Ameti tegevuse alustamist tähistatakse Kapitan Andreevo piiripunktis Bulgaaria ja Türgi piiril, kus esitletakse piirivalvesõidukeid, -varustust ja -meeskondi. Varasemast välispiiridel tehtavat koostööd juhtinud ELi agentuurist Frontex välja kasvanud Euroopa Piirivalveameti ülesandeks on jälgida tähelepanelikult ELi välispiire, tuvastada koostöös liikmesriikidega kiiresti ELi ja Schengeni ala ähvardavad võimalikud julgeolekuohud ja need üheskoos kõrvaldada.

Täna on ajalooline päev ja ma olen ääretult uhke selle üle, et Frontexist saab nüüd Euroopa Piirivalveamet. Uus amet on tugevam ja paremini varustatud, et tegeleda rände- ja julgeolekuprobleemidega Euroopa välispiiridel,“ märkis ameti tegevdirektor Fabrice Leggeri. Tema sõnul hakkab amet ELi välispiiridel tegema stressiteste, et teha juba enne võimaliku kriisi tekkimist kindlaks puudujäägid ja nõrgad kohad. Samuti on amet nüüd suuteline pakkuma operatiivtuge naabruskonnas asuvatele kolmandatele riikidele, kes paluvad abi oma piiril, ning jagama riiklike ametiasutuste ja Euroopa ametitega luureteavet piiriülese kuritegevuse kohta, toetades nõnda kriminaaluurimisi. Lisaks on ametil juhtiv roll Euroopa merepiiril, sest nüüd tuleb tal täita ka rannikuvalve ülesandeid.

Ameti koosseisuliste töötajate arvu suurendatakse rohkem kui kaks korda ning ametile antakse esmakordselt võimalus hankida endale varustust ja kasutada seda kiireloomulistes piirioperatsioonides. Ameti käsutusse antakse vähemalt 1500 piirivalvurist koosnev kiirreageerimisreserv ja kiirreageerimise seadmete reserv. See tähendab, et enam ei teki olukorda, kus ametil jääb vajaka operatsioonideks vajalikust personalist või varustusest.

Euroopa Piirivalveamet aitab tugevdada Euroopa välispiire ning see võimaldab inimestel Euroopa Liidu territooriumil endiselt vabalt elada ja liikuda. Samuti aitab ameti tegevus täita Euroopa Liidu kava taastada aasta lõpuks Schengeni ala normaalne toimimine ja kaotada ajutine kontroll sisepiiridel.

Lisateave
Küsimused ja vastused
TEABELEHT: Uus Euroopa Piirivalveamet
TEABELEHT: ELi operatsioonid Vahemerel
Määrus, millega asutatakse Euroopa Piirivalveamet
Securing Europe’s Borders (Euroopa piiride kindlustamine): Euroopa Komisjoni veebisait
Euroopa Piirivalveameti (Frontexi) veebisait

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis