Esita küsimus elik@nlib.ee

Täna allkirjastati Soome-Eesti gaasijuhtme Balticconnector rahastamise kokkulepe

21.10.2016

Täna allkirjastati Brüsselis rahastamisleping, millega eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest 187 miljonit eurot Soome ja Eesti gaasivõrke ühendava gaasijuhtme Balticconnector ehitamiseks. Kokkuleppe allkirjastamisel osalesid ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Eesti peaminister Taavi Rõivas ja Soome peaminister Juha Sipilä.

Balticconnectori ehitamisega lõpetatakse Soome gaasituru eraldatus ja suurendatakse gaasivarustuse kindlust kogu Läänemere idapiirkonnas.

„Balticconnector tähendab olulist arengut Põhjamaade ja Balti riikide energiaturu integreerimise seisukohast. See suurendab piirkonna turvalisust, mitmekesistab tarneallikaid ning tuleb kasuks tarbijatele. Tänu piirkondlikule koostööle ja ELi toetusele on võimalik muutuda täiesti eraldatud turust liidu üheks mitmekesisemaks ja avatud energiaturuks, millel on head väljavaated edasiseks arenguks,“ märkis peaminister Rõivas.

Balticconnector koosneb kolmest osast: 22 km Soome maismaal, 80 km mere põhjas ja 50 km Eesti mandriosas. Tänu sellele on võimalik mõlemas suunas transportida üle 7,2 miljoni kuupmeetri gaasi päevas. Koos Poola-Leedu gaasijuhtmega saavad Soome ja Baltimaad nii valida mitme gaasitarneallika ja tarnetee vahel. See kaitseb tulevikus võimalike tarnekatkestuste eest.

2020. aastaks valmiva gaasijuhtme ehitamisele kulub kokku 250 miljonit eurot, millest 187 miljonit eurot ehk 75% saadakse Euroopa ühendamise rahastust.

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse parandada energiaühendusi Läänemere piirkonnas. Piirkonna gaasi- ja elektritaristud ei ole omavahel piisavalt ühendatud, piirkonna energiasüsteemide eraldatus peab lõppema ja kogu piirkond tuleb integreerida ülejäänud ELi energiasüsteemi. Balticconnector on esimene gaasijuhe, mis ühendab Soome gaasivõrgu Eesti ja Euroopa mandriosa võrguga.

Lisateave

Teabeleht: Balticconnector – gaasijuhe: küsimused ja vastused

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA): http://inea.ec.europa.eu

Energialiidu veebisait: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava projekt: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan

Energeetika peadirektoraadi veebisait: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure 

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis