Esita küsimus elik@nlib.ee

Tallinnas toimub rahvusvaheline mitmekesisuse konverents

06.11.2017

Täna ja homme toimub Tallinnas konverents „Mitmekesisus ja juhtimine muutuvas maailmas“, kus räägitakse tehnoloogia, ettevõtete ja uute ärimudelite mõjust soolise, etnilise, religioosse, seksuaalse, aga ka vanuselise mitmekesisuse edendamisel. Üritusel osalevad ettevõtete juhatuste esindajad, mitmekesisuse seisukohalt silmapaistvad ettevõtted, teadlased, poliitikakujundajad ja kodanikuühiskonnaorganisatsioonid.

„Paljud ettevõtted on mõistnud, et inimeste mitmekesisus on konkurentsieelis, mitte probleem,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Diskrimineerimine pole mitte üksnes ebainimlik, vaid see on ettevõttele ka majanduslikult kahjulik. Kui inimesed tunnevad, et nende erinevusi nähakse organisatsioonis väärtusena, on nad motiveeritumad, nende pühendumus oma tööle on suurem ning töötulemused paremad.“

Turu-uuringute ASi korraldatud avaliku arvamuse uuringust selgub, et suur osa (81%) Eesti elanikest on arvamusel, et tööandjad peaksid oma töötajaid rohkem teavitama võrdse kohtlemise põhimõtetest. Veelgi enam (83%) inimesi peab oluliseks, et ettevõtted ja organisatsioonid pööraksid oma tegevuses rohkem tähelepanu võrdsele kohtlemisele. Konverentsil selgitavad tuntud ettevõtete juhid ja esindajad praktiliste näidete kaudu, miks on nende jaoks inimeste erinevuste austamine oluline ning kuidas on see seotud juhtimise ning eduka ja kasumliku äritegevusega.

Alates 2012. aastast on Eesti ettevõtetel, avaliku sektori organisatsioonidel ja vabaühendustel olnud võimalik liituda Eesti mitmekesisuse kokkuleppega. Mitmekesisuse kokkuleppega kinnitab liituja, et lähtub oma töös võrdse kohtlemise põhimõtetest ning kohtleb oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid nende põhimõtete järgi. Kokkuleppe tegevust koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus. Möödunud nädalal möödus viis aastat sellest, kui Eesti liitus mitmekesisuse leppega.

Konverentsi korraldavad sotsiaalministeerium, Euroopa Komisjon ja Eesti Inimõiguste Keskus.

Rohkem teavet ürituse kohta on Eesti Inimõiguste Keskuse veebilehel ja Euroopa Komisjoni veebilehel (inglise keeles).

 

Allikas: eu2017.ee