Esita küsimus elik@nlib.ee

Tallinnas algab Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumine

06.09.2017

Homme, 7. septembril toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames Tallinnas Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine, kus ministrid osalevad strateegilisel küberõppusel „EU CYBRID 2017“ ning arutavad Euroopa naabruse julgeolekuväljakutseid. Kaitse- ja välisministrite ühisel töölõunal on arutusel Euroopa Liidu kaitsealgatuste elluviimine.

Kaitseministrite mitteametlikku kohtumist juhib Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, kohtumise võõrustajaks on Eesti kaitseminister Jüri Luik.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on Eestil eesistujana tähtis roll Euroopa Liidu kaitsekoostöö edasiviimisel. „On oluline, et uued Euroopa Liidu kaitsepoliitika initsiatiivid, mille osas loodame otsusteni jõuda juba aasta lõpuks, viiksid liikmesriikide reaalse sõjalise võimekuse kasvamiseni,“ ütles kaitseminister Luik, kuid rõhutas samas, et NATO on jätkuvalt Euroopa kollektiivkaitse tagaja. „Euroopa Liidu kaitsekoostööga on aga avanenud võimalus tugevdada ka Euroopa panust NATOsse,“ lisas Luik.

Strateegiline küberõppus „EU CYBRID 2017“ on esimene Euroopa Liidu kaitseministrite küber-lauaõppus, millega soovitakse juhtida tähelepanu küberkaitse olulisusele Euroopa Liidu sõjalistel operatsioonidel. Õppuse eesmärk on tuvastada Euroopa Liidu käsutuses olevaid vahendeid juhuks, kui peaks toimuma küberrünnak ELi sõjaliste struktuuride vastu. Õppusel „EU CYBRID 2017“ osaleb vaatlejana ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Kaitseministrite teise töösessiooni teemaks on julgeolekuprobleemid Euroopa naabruses, eeskätt Saheli ja Aafrika Sarve piirkonnas. Ministrid arutavad, kuidas ELil oleks võimalik neid piirkondi erinevate vahenditega tulemuslikumalt toetada. Samuti on kõne all kriisialade kohalike riigiorganite võimekuse tõstmine, mis aitaks kaasa rahule ja stabiilsusele neis piirkondades.

Ühisel töölõunal koos välisministritega arutavad kaitseministrid Euroopa Liidu kaitsealgatuste elluviimist. Liikmesriigid on julgeolekuolukorda arvesse võttes jõudnud otsusele, et Euroopa vajab suuremat koostööd kaitsevaldkonnas, ning töötavad välja alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) tingimusi. PESCO eesmärk on suurendada liikmesriikide sõjalisi võimeid ja nende kättesaadavust.

Ühisel töölõunal on teemaks ka Euroopa Komisjoni algatus asuda toetama Euroopa kaitsetööstust ja kaitsetööstusettevõtete piiriülest koostööd, mille sihiks peab olema uuenduslik ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline Euroopa kaitsetööstus. Eesti juhib töögruppi, mis tegeleb fondi põhikirja koostamisega.

Allikas: eu2017.ee