Esita küsimus elik@nlib.ee

Täiskogu istung Brüsselis: 28.-29. november 2018

28.11.2018

Päevakorras: Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal, parlamendiliikmed vaatavad üle 2018. aastal tehtud edusammud Lääne-Balkani riikides.

Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal 

Täna, 28. novembril algusega kell 15.00 arutab Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega Euroopa tulevikku.

Arutelu Lars Løkke Rasmusseniga on kolmeteistkümnes EP täiskogul ELi riigi- või valitsusjuhtidega ELi tuleviku teemal peetav debatt.

Eelmistel aruteludel osalesid:

·         Iirimaa peaminister Leo Varadkar  (17. jaanuaril) ,

·         Horvaatia peaminister  Andrej Plenkovic (6. veebruaril),

·         Portugali peaminister António Costa (14. märtsil),

·         Prantsusmaa president Emmanuel Macron (17. aprillil),

·         Belgia peaminister Charles Michel (3. mail),

·         Luksemburgi peaminister Xavier Bettel (30. mail),

·         Madalmaade peaminister Mark Rutte (13. juunil),

·         Poola peaminister Mateusz Morawiecki (4. juulil),

·         Kreeka peaminister Alexis Tsipras (11. septembril),

·         Eesti peaminister Jüri Ratas (3. oktoobril),

·         Rumeenia president Klaus Ioannis (23. oktoobril),

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel (12. novembril).

Järgmisena osaleb detsembri täiskogu istungil ELi tuleviku teemalisel debatil Küprose president Nicos Anastasiades.

 Viited

ELi tuleviku teemalised arutelud EPs

http://www.futureofeuropedebates.eu/

EbS LIVE:

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=11/28/2018&institution=European Parliament#s421174

Meedia pakett

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-lars-l-kke-rasmussen-danish-prime-minister_10101_pk

 

Taani peaministri veebileht

http://stm.dk/_a_1644.html 

ELi laienemine: Parlamendiliikmed vaatavad üle 2018. aastal tehtud edusammud Lääne-Balkani riikides

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval 2018. aastal viies Lääne-Balkani riigis tehtud edusamme võimaliku ELiga liitumise suunas. Selleteemalisi raporteid hääletatakse neljapäeval.

Euroopa Parlament annab hinnangu olukorrale Serbias, Kosovos, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Albaanias ja Montenegros.

Viiest riigist peavad hetkel liitumisläbirääkimisi ELiga Serbia ja Montenegro. ELi Nõukogu avab läbirääkimised Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga tõenäoliselt 2019. aasta juunis.

ELi ja Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee esimene kohtumine toimus 2016. aasta oktoobris, aga Kosovo ei ole veel saanud kandidaatriigi staatust. Viis ELi riiki (Hispaania, Slovakkia, Küpros, Rumeenia ja Kreeka) ei tunnista Kosovo iseseisvust.

 arutelu: kolmapäeval, 28. novembril

hääletus: neljapäeval: 29. novembril

menetlus: mitteseadusandlikud resolutsioonid

 

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (09.10.2018)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15401/western-balkans-meps-take-stock-of-2018-progress

Euroopa Komisjon: Lääne-Balkani strateegia
https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_en

Menetlusdokumendid: endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2145(INI)&l=en

Menetlusdokumendid: Serbia
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2146(INI)&l=en

Menetlusdokumendid: Kosovo
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2149(INI)&l=en

Menetlusdokumendid: Albaania
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2147(INI)&l=en

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=western%20balkans

Muud päevakorrapunktid

·         Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ELi sisepiiridel, EP seisukoha hääletus läbirääkimisteks ELi Nõukoguga, neljapäeval

·         Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses, resolutsiooni hääletus neljapäeval

·         ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia, Euroopa Komisjoni avaldus, kolmapäeval

·         Parlamendiliikmed soovivad puuetega naiste olukorra parandamist, resolutsiooni hääletus neljapäeval

·         WTO edasine tegevus, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval

·         Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval

Allikas: Euroopa Parlamendi Büroo Eestis