Esita küsimus elik@nlib.ee

Sven Sester osaleb eurorühma ja ELi rahandusministrite kohtumistel

05.10.2015

Rahandusminister Sven Sester on Luxembourgis eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (Ecofin) kohtumistel. Tänasel eurorühma kohtumisel teavitatakse rahandusministreid Kreeka abiprogrammi olukorrast ning jätkatakse arutelusid euroala teenuseturu reformimise üle.

„Kreeka on abiprogrammi täitmisega valimiste järel edasi liikunud, kuid palju on veel teha, et struktuurireformide ja jätkusuutliku riigirahanduse teel jätkamine oleks kindel,“ kommenteeris Sester. Programmi esimesest maksest on Kreekal saada veel kolm miljardit eurot, mis makstakse välja kahes jaos, vastavate eeltegevuste ehk reformide läbiviimise järel. Täna saame ülevaate esimesest reformide paketist, teine lepitakse kokku uue valitsusega ning selle täitmist kontrollitakse novembri alguses. Range järelevalve jätkub aga kogu programmi vältel.“

Arutatakse ka pangandusliidu euroalaga seotud aspekte ning eelarvepoliitika võimalusi majanduskeskkonnas, kus intressimäärad on madalad.

Homsel Ecofini kohtumisel otsitakse kokkulepet kohustusliku automaatse maksualase teabevahetuse direktiivis. Euroopa Komisjon tutvustab finantsturgude elavdamiseks mõeldud kaptaliturgude liidu konkreetsemat tegevuskava ja räägitakse ka rändekriisi mõjust eelarvele.

Lisaks tehakse kokkuvõte 2015. aasta Euroopa poolaasta majandusjuhtimise protsessist ning arutatakse stabiilsuse- ja kasvu pakti paindliku kasutamise võimalusi. Valmistatakse ette ELi ühissõnumid 20 suurima majandusega riigi rahandusministrite ja keskpanga presidentide (G20) kohtumiseks 8. oktoobril ning ELi eesistuja kõne Rahvusvahelise Valuutafondi iga-aastaste kohtumiste raames toimuval Rahvusvahelise Valuuta- ja Rahanduskomitee kohtumisel.

 

Allikas: Rahandusministeerium