Šoti parlament peaks täna hääletama selle üle, kas korraldada uus rahvahääletus iseseisvuse üle.