Elisa, Telia ja DNA kinnitavad, et rändlustasude kadumine tähendaks ettevõttele väiksemat müügitulu, mis viiks hinnatõusuni nende tarbijate jaoks, kes kasutavad mobiilset andmesidet ainult Soomes.