Esita küsimus elik@nlib.ee

Siseministeeriumi ja Euroopa Komisjoni esindajad arutasid Eesti eesistumise julgeolekuvaldkonna prioriteete

16.03.2017

16. märts 2017 – Tänasel kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi kabinetiülema Martin Selmayri ja peasekretär Alexander Italianeriga arutasid siseministeeriumi juhtivametnikud läheneva eesistumisega seonduvaid prioriteete sisejulgeoleku valdkonnas. Käsiteldavate teemade all oli näiteks rändevoogude ohjamine, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga, IT-süsteemide arendamine ja olukord Ukrainas.

Siseministeeriumi jaoks on läheneva eesistumise valguses koostöö Euroopa Komisjoniga äärmiselt oluline. Euroopa Liidu liikmesriigid pööravad rahvusvahelises koostöös siseturvalisusele üha suuremat tähelepanu ja panustavad sellesse ka siseriiklikult oluliselt rohkem vahendeid. Nii on ka ootused Eesti tegevustele ja eesistumisele kõrged.

Siseministeeriumi asekantsler Erkki Koort väljendas kohtumisel vajadust tõsta Eesti eesistumise ajal Ukraina teema sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alase komitee (COSI) päevakorda. „Nii tekiks liikmesriikidel tekiks ühtne arusaam olukorrast Ukrainas ning selle võimalikest mõjudest Euroopa Liidu sisejulgeolekule. COSI saaks liikmesriikidele seada pikemaajalisi strateegilisi eesmärke, millega Ukrainat järjepidevalt toetada,“ ütles Koort.

Kohtumisel Euroopa Komisjoni juhtivametnikega väljendasid ministeeriumi esindajad muuhulgas ka Eesti ootusi nüüdisaegsete IT-süsteemide, andmebaaside ja Tallinnas asuva IT-agentuuri eu-LISA arendamisele, samuti välispiiride parema kaitse, rändevoogude ohjamise ning seadusliku rände teemadele. Arutati ka edasisi samme põgenike ümberpaigutamise ja –asustamise tegevuste osas.

Italianer ja Selmayr kohtusid Eesti visiidil valitsuskabineti liikmetega, riigisekretäri ja Riigikantselei Euroopa Liidu asjade sekretariaadi juhtkonnaga. Lisaks siseministeeriumi esindajatele kohtusid nad ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumiga.

Allikas: Siseministeerium