Esita küsimus elik@nlib.ee

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort: sisejulgeoleku tõhustamiseks tuleb Euroopa Liidu korrakaitsjatele anda parem ligipääs ELi andmebaasidele

21.07.2017

Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Mustpeade majas sisejulgeolekualase operatiivkoostöö komitee (COSI) ning politsei- ja õigusalase komitee (CATS) mitteametlik ühiskohtumine. Põhiteemadena on arutlusel Euroopa Liidu korrakaitseasutuste ligipääs erinevatele ELi andmebaasidele ning koostöö Ukrainaga.

Kohtumise üks olulisemaid küsimusi on Euroopa Liidu liikmesriikide korrakaitsjate ligipääsu lihtsustamine erinevatele ELi andmebaasidele, mis sisaldavad infot piiriületuste ja sisserände kohta. „Juurdepääsu tagamine olemasolevatele ja tulevikus loodavatele andmebaasidele ning neis talletatavale infole on möödapääsmatu. Meie eesmärk on tõhustada kuritegude ennetamist, nende uurimist ning kurjategijate vastutusele võtmist kogu Euroopas,“ selgitas koos justiitsministeeriumiga kohtumist vedav sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort

„Samal ajal ei saa me unustada inimeste õigust nende isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele. See on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja isikuandmete kasutamine peab toimuma andmekaitseseadustega ettenähtud piirides,“ lisas Koort.

Teine päevakajaline teema, mis ühiskohtumisel arutlusele tuleb, on koostöö Ukrainaga sisejulgeoleku ja kriminaalpoliitika küsimustes. „Soovime, et liikmesriikide julgeolekuasutuste seas tekiks ühtne arusaam Ukraina sisejulgeoleku olukorrast ja Ida-Ukraina konflikti võimalikest mõjudest ELi sisejulgeolekule. Eesistujana soovime liikuda edasi nelja olulise küsimusega: ebaseadusliku relvakaubanduse tõkestamisega, integreeritud piirihalduse arendamisega, hübriidohtude maandamisega ning ELi ja rahvusvaheliste püüdluste tõhustamisega Ukraina reformide toetamisel,“ lausus Erkki Koort.

Kohtumisel arutati ka õigusalase koostöö korraldamist annekteeritud Krimmi territooriumil. Justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri rõhutas, et Eesti ja EL tervikuna peavad lähtuma annekteerimise mittetunnustamise seisukohast. Samas on oluline leida võimalus koostööks okupeeritud aladega, et vältida olukorda, kus raskete kuritegude toimepanijad kasutavad koostöö võimatust vastutuse vältimiseks.

Reedel tutvustavad Tallinnas asuva ELi IT-agentuuri, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning e-Eesti esitluskeskuse töötajad liikmesriikidele Eestis kasutusel olevaid sisejulgeoleku IT-lahendusi ja parimaid praktikaid.

Tallinnas toimunud kohtumisel vaadati üle ka Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia eesmärgid. Eesistujana soovib Eesti strateegia uuendatud eesmärgid oktoobris ELi nõukogus heaks kiita. Strateegia eesmärk on tõkestada terrorismi ja piiriülest kuritegevust ning tõsta kriisideks valmisolekut.

Allikas: eu2017.ee