Esita küsimus elik@nlib.ee

Simson: iduettevõtted vajavad EL-is ühtset õigusruumi

20.02.2017

Euroopa Komisjon tutvustas täna konkurentsivõime ministritele idu- ja kasvuettevõtete algatust, mis aitab luua keskkonda, et iduettevõtted saaksid kasvada ning jääda ka hilisemas arengufaasis Euroopasse.

Oma kõnes ütles Eesti majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et eelkõige on vajalik tagada EL-i töötav ühtne siseturg, et iduettevõtetel ei tuleks orienteeruda 28 erinevas õigusruumis.

Minister lisas, et Eesti küll toetab rahastamisinstrumendi loomist kasvufaasis ettevõtetele, kuid samas peaks avalik sektor käituma nagu erainvestor, olles iduettevõtte lähedal ja pakkudes vajadusel mentorlust. Kõigi liikmesriikide iduettevõtetel peab olema sellele võrdne ligipääs.

Lisaks toetab Eesti Euroopa Komisjoni kavatsusi kõrvaldada tõkkeid innovaatiliste ettevõtete teelt, nagu näiteks jagamismajanduse edendamine, eID ja e-lahenduste laiem kasutuselevõtt.

Lisaks idu- ja kasvuettevõtetele arutasid EL-i konkurentsiministrid esmaspäeval tarbijakaitsekoostöö tõhustamise, EL-i tööstuse konkurentsivõime tõstmise ja riigihangete teemasid.

Kadri Simson kohtus esmaspäeval kahepoolselt Austria, Bulgaaria, Tšehhi ja Ühendkuningriigi kolleegidega.

 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium