Esita küsimus elik@nlib.ee

Siim Kallas määrati Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise eksperdirühma esimeheks

20.10.2015

Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas hakkab juhtima sõltumatut eksperdirühma, mille ülesandeks on toetada tööd, mida liikmesriigid teevad ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite eraldamise lihtsustamiseks ja toetuse saajate halduskoormuse vähendamiseks.

Eksperdirühma üheks ülesandeks on ka liikmesriikide heade tavade kogumine ning komisjoni nõustamine nende paremaks rakendamiseks. Rühma kuulub 12 liiget ning see alustab tööd täna.

Siim Kallas: “Eksperdirühma juhina jätkan tegevust, mis oli tähtsal kohal ka minu esimesel ametiperioodil Euroopa Komisjoni volinikuna. Nimelt tegelesin aastatel 2004–2009 komisjoni asepresidendina Euroopa Liidu eelarve täitmise kontrolliga. Liikmesriikides tehti raha kasutamisel palju vigu ning see tekitas umbusku ja kriitikat Euroopa Liidu asjaajamise suhtes. Minu üks peaeesmärke oligi selle umbusu hajutamine. Reeglite lihtsustamine oli tähtsal kohal siis ja on ka nüüd, sest kui reeglid on keerulised, on ka vead kerged tulema. Lihtsustamine pole siiski kerge ülesanne, sest reeglid peavad tagama ka raha sihipärase kasutamise.”

Siim Kallas on ka Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõunik. Tema ülesandeks on nõustada asepresidenti strateegilistes ja poliitilistes küsimustes seoses Euroopa Majanduspiirkonna tulevikuga ning idapartnerlusest tulenevate majandussuhetega.

Aastatel 2004–2009 oli Siim Kallas Euroopa Komisjoni asepresident halduse, auditi ja pettusevastase võitluse alal, aastatel 2009–2014 aga asepresident transpordi valdkonnas.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis