Esita küsimus elik@nlib.ee

Siim Kallas määrati Euroopa Komisjoni erinõunikuks

09.04.2015

Siim Kallas on asunud täitma Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõuniku kohuseid. Tema ülesandeks on nõustada asepresidenti strateegilistes ja poliitilistes küsimustes seoses Euroopa Majanduspiirkonna tulevikuga ning idapartnerlusest tulenevate majandussuhetega.

Siim Kallas: “Hakkan aitama Valdis Dombrovskisel kujundada majandus- ja rahanduspoliitika alaseid seisukohti, mis puudutavad eurot ja seda eriti väljaspool eurotsooni. Lisaks hakkan tegelema idapartnerlussuhete rahaliste aspektidega, mille hulka kuulub ka Ukraina abistamine. Tööga kaasneb komisjoni seisukohtade esindamine eri paigus aset leidvatel foorumitel.”

Komisjoni volinike erinõunikud määratakse kindlaks ajavahemikuks ning nendeks on inimesed, kelle ametialane pädevus võimaldab neil anda komisjonile nõu konkreetset tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes. Nõunikuks olemine ei välista töötamist muudel ametikohtadel väljaspool komisjoni. Siim Kallase volitused erinõunikuna lõpevad 31. märtsil 2016, kuid neid on võimalik pikendada.

Erinõunikud on Junckeri komisjoni 28 liikmest 26-l.

Aastatel 2004–2009 oli Siim Kallas Euroopa Komisjoni asepresident halduse, auditi ja pettusevastase võitluse alal, aastatel 2009–2014 aga asepresident transpordi valdkonnas.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis