Esita küsimus elik@nlib.ee

Sester: Kreeka reformid peavad liikuma kiiremas tempos

21.04.2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb homme ja ülehomme mitteametlikel euroala rahandusministrite ehk eurorühma ja Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofin) koosolekutel Amsterdamis. Kõne all on Kreeka olukord ja Panama maksupaljastused.  

Eurorühma töös antakse ülevaade Kreeka abiprogrammi esimese ülevaatuse hetkeseisust ning hinnatakse, kuidas on riik täitnud majandusprogrammis kirjeldatud ülesandeid, milline on olnud nende mõju. Ühtlasi täpsustatakse programmis üldisemalt sõnastatud eesmärkide saavutamise detailseid meetmeid ning vajadusel kirjutatakse ette korrigeerivaid meetmeid.

„Läbirääkimiste käigus on seni olnud peamine küsimus fiskaalsete meetmete maht Kreeka programmi eesmärgiks oleva 2018. aasta struktuurse eelarveülejäägi saavutamiseks,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Pensionide kõrval on suuremaks probleemiks endiselt niinimetatud hapud laenud. Rahuldavalt on edenetud erastamisfondiga, kuid palju tööd on veel teha. Euroala ja sealhulgas Eesti seisukoht pole muutnud – majandus peab taastuma, Kreeka võla põhiosa suhtes järeleandmisi teha pole võimalik,“ ütles Sester.

Taas on eurorühma päevakorras riikliku maksejõuetuse raamistik, mille raames arutatakse üldisi põhimõtteid, millest peaks liikmesriigid lähtuma selles valdkonnas reformide elluviimisel.

Euroala rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel on kõne all seitsmeks aastaks koostatav Euroopa Liidu mitmeaastane eelarve (Multiannual Financial Framework, MFF). Täpsemalt arutatakse, mis võimalused on suurendada ELi eelarve paindlikkust, et reageerida MFF rakendusperioodi ajal muutuvale olukorrale ja ootamatutele sündmustele.

Kõne all on pangandusliidu tugevdamine ning pangandussüsteemi riskide vähendamine. Ühe võimalusena arutatakse riigivõlast tulenevate riskide käsitlemist. Kohtumisel antakse ülevaade vastavast analüüsist ning tõstatatakse küsimus regulatsioonide muutmisvajadusest.

Arutatakse ka finantssektori rolli üle väiksema süsinikuheitmega majandusele ülemineku rahastamisel ning kas erasektori initsiatiivid on piisavalt tõhusad, et säästlikke investeeringuid edendada.

Ecofini päevakorda on lisatud komisjonilt asjakohastest poliitilistest vastumeetmetest ülevaate saamiseks Panama maksupaljastuste teema. Sellega seoses on olulisel kohal rahapesuvastase direktiivi ülevõtmine liikmesriikide poolt. Komisjon plaanib Hollandi eesistumise ajal esitada ka muutmisettepaneku, kuidas rahapesuvastast raamistikku veelgi tugevdada.

Kavas on arutelu stabiilsuse ja kasvu pakti tuleviku teemal, ehk kuidas muuta reeglistikku läbipaistvamaks ning ette ennustatavamaks. Stabiilsuse ja kasvu paktis seatud eelarveraamistiku reeglid peaksid tagama riigirahanduse jätkusuutlikkuse, liikmesriikide võrdse kohtlemise ja eelarvevahendite tõhusa kasutamise.

Viimase teemana arutatakse käibemaksusüsteemi ajakohastamist.


Allikas:
Rahandusministeerium